Journalistik

Kendelser fra Pressenævnet

Den 27. november 2002 bragte NORDJYSKE Stiftstidende en omtale af den seneste udvikling i en byggesag, der tidligere var blevet afgjort ved domstolene. Advokat Olav Pedersen har klaget til Pressenævnet, idet han finder, at bladet har handlet i strid med god presseskik. Pressenævnet udtaler: Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. I artiklen angives det, at klager sammen med andre i en årrække bevidst har ført Birthe Nymann Jensen bag lyset, at der er indgivet anmeldelse til kriminalpolitiet i Hjørring, at klager sammen med andre bevidst har forsøgt at forhindre Birthe Nymann Jensen i at udnytte sin forkøbsret, og at dette alene måske er strafbart. Pressenævnet finder, at oplysningerne er krænkende og skadelige, og at bladet inden offentliggørelsen burde have søgt dem efterprøvet, først og fremmest ved at forelægge dem for klager. Ved at undlade dette har bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik. København, den 22. januar 2003. Niels Grubbe, Finn Rowold, Tage Clausen og Ole Askvig. -------- Den 27. november 2002 bragte NORDJYSKE Stiftstidende en omtale af den seneste udvikling i en byggesag, der tidligere var blevet afgjort ved domstolene. Advokat Karin Duerlund har klaget til Pressenævnet, idet hun finder, at bladet har handlet i strid med god presseskik. Pressenævnet udtaler: Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. I artiklen angives det, at klager sammen med andre i en årrække bevidst har ført Birthe Nymann Jensen bag lyset, at der er indgivet anmeldelse til kriminalpolitiet i Hjørring, at klager sammen med andre bevidst har forsøgt at forhindre Birthe Nymann Jensen i at udnytte sin forkøbsret, og at dette måske er strafbart. Pressenævnet finder, at oplysningerne er krænkende og skadelige, og at bladet inden offentliggørelsen burde have søgt dem efterprøvet, først og fremmest ved at forelægge dem for klager. Ved at undlade dette har bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik. København, den 22. januar 2003. Niels Grubbe, Finn Rowold, Tage Clausen og Ole Askvig. -------- Den 27. november 2002 bragte NORDJYSKE Stiftstidende en omtale af den seneste udvikling i en byggesag, der tidligere var blevet afgjort ved domstolene. Borgmester Knud Størup, Hirtshals kommune, har klaget til Pressenævnet, idet han finder, at bladet har handlet i strid med god presseskik. Pressenævnet udtaler: Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, som kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende. I artiklen angives det, at klager sammen med andre i en årrække bevidst har ført Birthe Nymann Jensen bag lyset, at der er indgivet anmeldelse til kriminalpolitiet i Hjørring, at klager sammen med andre bevidst har forsøgt at forhindre Birthe Nymann Jensen i at udnytte sin forkøbsret, og at dette måske er strafbart. Pressenævnet finder, at oplysningerne er krænkende og skadelige, og at bladet inden offentliggørelsen burde have søgt dem efterprøvet, først og fremmest ved at forelægge dem for klager. Ved at undlade dette har bladet handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik. København, den 22. januar 2003. Niels Grubbe, Finn Rowold, Tage Clausen og Ole Askvig.