Kender politikerne konsekvenserne af budgettet?

BUDGET: Politikerne i Aalborg må være uvidende om konsekvenserne af deres forslag til besparelser på Dus-specialgrupperne i Aalborg. I forbindelse med kommunens budgetforslag 2005 er der lagt op til besparelser på Dus-området - igen. I alt skal spares 1,83 mio. kr. på specialgrupperne. I disse grupper er der børn og unge med bl.a. damp, autisme, asperger syndrom, opmærksomhedsforstyrrelser, fysiske handicap m.m. Aalborg kommunes budgetforslag går bl.a. ud på, at der skal spares 3 timer pr. barn i alderen 10 år og derover. I Dus SIRIUS er der p.t. 20 børn i alderen 8-17 år Til hvert barn får institutionen 14 timer. Af disse børn vil de 19 pr. 1. august 2005 være 10 år eller derover. Dvs. at der foreslås en besparelse på 57 pædagog-timer, ud af 273 timer. Det vil i SIRIUS medføre, at stillingsstrukturen må ændres fra 37/33 timers til 30 timers stillinger (hvem har råd til det?) og en fyring, eller 22 timers stillinger og dermed uuddannede/nyuddannede på "gennemrejse". Arbejdet med disse børn og unge med damp, kræver specialviden og erfaring. Meget af arbejdet består i at forebygge konflikter. I SIRIUS, damp-grupppens Dus på Sofiendalskolen arbejder pædagogerne hver dag på at udvikle børnenes sociale kompetencer, så de lærer at omgås andre på en hensigtsmæssig måde. Så de bliver bedre til at styre vreden og de impulsive handlemåder. De lærer teknikker til at skabe overblik i en ellers forvirret dagligdag. Besparelserne vil betyde en voldsom forringelse for denne gruppe børn og unge og deres muligheder for at klare sig i vores samfund fremover. Vi kan ikke tro at dette er politikernes hensigt!.