Kendt erhvervsmand bortvist

Organisationen Ejerlederne overvejer politianmeldelse af stifteren, nordjyske Hans Jørgen Dalum.

Hans Jørgen Dalum: - Trist, at mit engagement i Ejerlederne nu er slut. Arkivfoto

Hans Jørgen Dalum: - Trist, at mit engagement i Ejerlederne nu er slut. Arkivfoto

En af Nordjyllands kendte erhvervsfolk, Hans Jørgen Dalum, der også har været kandidat til Europa-Parlamentet for Venstre, er blevet bortvist fra foreningen Ejerlederne, som han selv stiftede tilbage i 2001, og hvor han i knap to år har været administrerende direktør. Ejerledernes formand, Merete Hessel, erkender, at bortvisningen er et vidtgående skridt: - Men det viser, at der er tale om en alvorlig sag, som handler om, at Hans Jørgen Dalum har gjort sig skyldig i grov uansvarlighed og misligholdelse af sin ansættelseskontrakt. Bortvist to steder Merete Hessel uddyber, at sagen handler om økonomiske dispositioner mellem Ejerlederne og søsterorganisationen Dansk Iværksætterforening, hvor Hans Jørgen Dalum også var administrerende direktør, og hvor han også er bortvist. I en orientering til medlemmerne fortæller Ejerledernes bestyrelse, at Hans Jørgen Dalum har forholdt bestyrelsen væsentlige informationer omkring økonomien og afgivet direkte urigtige oplysninger om kreditorer og medlemmer. Fordækt ledelse Han skal også have undladt at informere bestyrelsen om et underskud på driften, lige som han ifølge orienteringen til medlemmerne skal have ageret fordækt omkring sin ledelse af Dansk Iværksætterforening og økonomien mellem de to foreninger. De to foreninger har fælles sekretariat, og i kraft at sin position har Hans Jørgen Dalum kunnet disponere over begge konti. - Vi er nu i gang med et oprydningsarbejde, som skal vise, hvad der er foregået, og hvilke økonomiske mellemværender, der er tale om. Undersøgelserne skal også afklare, om der er grundlag for en politianmeldelse, oplyser Merete Hessel. Hun mener, at det, der er foregået, har været skadelig virksomhed, og at bestyrelsen på den baggrund har været nødt til at reagere, som det er sket.