EMNER

Kendt problematik blandt pædagoger

HJØRRING:De strejkende pædagoger på Bagterpskolens fritidsordning får sympati fra kollegerne på de øvrige skolefritidsordninger. Ikke over for den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, men over, at de strejkende føler situationen så belastende, som de gør. I en pressemeddelelse, som tillidsrepræsentanterne på de øvrige institutioner har udsendt, forlyder det: - Tillidsrepræsentanterne i Hjørring Kommunes institutioner udtrykker stor bekymring over situationen i Bagterpskolens SFO, hvor vores kolleger har nedlagt arbejdet på grund et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det er beklageligt, og vi håber, at situationen snarest løses tilfredsstillende, så arbejdet kan genoptages. - Vi kender desværre alle problematikken med alt for belastede børn med særlige behov, som ingen ekstra hjælp får. Det er et stort problem for det pædagogiske arbejde, og det er uacceptabelt for alle parter, at der ikke er de nødvendige ressourcer. - Det er foruroligende, at det psykiske arbejdsmiljø kan blive så belastende for en hel personalegruppe, og vi er bekymrede for, om det kan blive lige så dårligt på andre institutioner, lyder det fra den samlede gruppe af tillidsrepræsentanter.