Lokalpolitik

Kendthed er afgørende

Stribe af generalforsamlinger for at finde kandidater lokalt

FARSØ:Venstre i Farsø kommune kan møde med to kandidater til borgmesterposten i den ny Vesthimmerlands Kommune, men det vil være taktisk uklogt. Partiet er opdelt i seks afdelinger i den nuværende kommune og de holder generalforsamling på samme tid mandag otte dage på Hotel Farsø, oplyser formanden for partiets kommuneforening, det tidligere samarbejdsudvalg, Jens Erik Andersen. - Vi vil arbejde på at komme med en kandidat, siger formanden for kommuneforeningen, der har sin generalforsamling fjorten dage senere, 28. februar. Kendte kandidater Blandt de mest kendte kandidater er de nuværende byrådsmedlemmer Kaj Wisti Lassen, der er formand for teknisk udvalg, og Kurt Friis Jørgensen, medlem af byrådets faste økonomiudvalg og af børne- og kulturudvalget. Borgmester Hans O. A. Kjeldsen har meddelt, at han opstiller som menigt medlem af det kommende byråd for Vesthimmerland. - Om det betyder, at han stiller sig til rådighed også som borgmester, er jeg ikke klar over, fortsætter partiformanden. Venstre i Farsø tæller godt et par hundrede medlemmer. Det er kun ti procent af samtlige medlemmer i Aarskredsen, hvor der er et par tusinde venstremedlemmer. Ved opstillingen af kandidatliste til kommunalvalget i november fragår dog i kredsen Støvring og Nørager, som er på vej til at indgå i den ny Rebild Kommune sammen med Skørping. Det giver et muligt deltagertal på 17-1800, når Venstre endeligt afgør, hvem partiet har som spidskandidat ved en afstemning i Aars 14. marts. Det er her at Farsø vil begrænse sig til en kandidat, for at have størst mulig chance for at få deres kandidat i spidsen for Vebstre ved kommunalvalget. Uden for Farsø er de hidtil mest kendte kandidater Aalestrups tidligere borgmester, overlærer Per Bisgaard, og i Aars kollegaen Jan Dyregaard. Endelig er der borgmester Jens Lauritzen, der sidder komfortabelt med absolut flertal i Løgstør byråd. Aftalt fordeling Partiets valgteknik er videre, at de fire kommuners partier på forhånd er sikret en af de fire første pladser på partilisten eller partilisterne. Ved opstilling på flere lister i forbund kan partiet sikre sig yderligere to navne man kan stemme på i november. Valgreglerne ved kommunalvalget er nemlig sådan, at en liste højest kan bestå af 27 navne, som det antal det ny byråd vil få, plus fire kandidater mere. Altså 31 navne, men ved listeforbund kan der blive plads til yderligere to på listen, altså i alt maksimalt 33 navne. Fordelingen mellem de nuværende partier i kommunerne er også på plads, idet Venstre i Aars forlods er sikret ti, Løgstør otte, Farsø seks og Aalestrup fem samt yderligere Venstres Ungdom to af pladserne på Venstres liste. Efter kommunalvalget forudser Jens Erik Andersen, at det bliver sværere at opretholde de små partiafdelinger, da der ikke i fremtiden bliver så mange repræsentater for hvert lokalområde. Flere lokalafdelinger vil derfor mest sandsynligt slet ikke have nogen valgt i byrådet. Fusioner efter valget - De vil derfor miste et led til at det er spændende, fortsætter partiformanden. Lokalafdelingernes opgave er at tegne medlemmer og finde kandidater til valg. Arrangementer og større møder tager kommuneforeningen sig af. Det er samtidig en kendsgerning, at det bliver sværere og sværere at finde folk til de små bestyrelser. Derfor forudser Jens Erik Andersen også at der efter dannelsen af Vesthimmerlands Kommune nok vil ske en fusion af nogle af partiafdelingerne.