Kennedy-parkering for lav til handicapbusser

Svært for handicappede at komme i handicapcenter og i biograf

AALBORG:Selv om Kennedy Arkaden i Aalborg rummer både p-hus og to kommunale handicapcentre, skal handicappede ikke forvente, at de kan parkere i p-huset, hvis deres bil er over 2.10 meter høj, når de skal aflægge besøg i et af centrene. - På samme vis er det omsonst at benytte p-huset, hvis man skal i biografen i arkaden, siger vvs-installatør Palle Thomsen, Gistrup, der er far til en søn med muskelsvind. Familiens handicapbus er 2,15-2,20 meter høj, hvilket er meget normalt for sådanne køretøjer. - Jeg har tidligere rejst spørgsmålet over for kommunen, som jo har været så snedig at placere deres kontor for handicappede på fjerde sal uden mulighed for parkering, oplyser Palle Thomsen og fortæller i øvrigt, at han kender forældre, som har været nødt til at tage hjem fra en planlagt biograftur, simpelthen fordi de ikke kunne parkere. Og det er vel ikke særligt forbrugervenligt, siger han. Han er heller ikke imponeret af antallet af handicapparkeringspladser i områder. Der findes to ved banegården samt en omme bag politigården. Røde ører Problemet er kendt af Palle Brøndum, afgående formand for tilgængelighedsudvalget under DSI, De Samvirkende Invalideorganisationer i Nordjylland og medlem af Aalborg Handicapråd. Og det er ikke det eneste problem, der har været forbundet med byggeriet, siger han, som har deltaget som handicaporganisationernes repræsentant under byggeriets planlægning. - Man har bare glemt at kigge i referaterne, da man gik i gang med byggeriet, siger Palle Brøndum, der da også har mødt en arkitekt med røde ører på efterfølgende møde. Til andre fejl hører handicaptoiletterne, der fra starten 20 cm for smalle til, at de kunne benyttes af kørestolsbrugere og selve toiletkummerne for lave til at kunne bruges af handicappede. - De forhold er man nu i gang med at udbedre, oplyser Palle Brøndum. Derimod er der ingen, der skal gøre sig forhåbning om, at parkeringshusets betonstøbte indgangsparti bliver forhøjet. Bedre skiltning På Palle Brøndums foranledning er der imidlertid nu sat skilt op helt ude ved indkørselsrampen ud mod Østre Allé, hvor der tydeligt skiltes med max. 2,1 meter i højde og 3,5 ton i vægt. - Det er for at forhindre, at nogen bare skulle køre ind og måske kommer til at sidde fast, siger han. Ved indkørslen til p-huset er der igen skilt med påmindelse om max-højde. Samtidig skiltes der imidlertid også med handicapsymbolet, og der er to handicapparkeringspladser tæt ved elevatoren. Men altså ikke beregnet for busser på over 2,1 meter i højden.