Kerneydelser og synlighed skal holde på HK's medlemmer

Overenskomster 14. juni 2003 08:00

København, fredag /ritzau/ Mere fokus på kerneydelser som rådgivning, retssager og overenskomstforhandlinger samt mere synlighed på arbejdspladsen. Således lyder forslaget til, hvordan landets største fagforening, HK, holder på sine medlemmer i en tid med fagforeningslede og små ungdomsårgange. Målet skal nås ved at rydde op i den interne, politiske struktur og derigennem frigøre ressourcer uden meromkostninger for medlemmerne, understreger HK-formand John Dahl. - Vores overordnede målsætning er at opfylde de stigende krav, som medlemmerne stiller til os. De vil gerne betjenes og serviceres langt mere individuelt end tidligere, og det ønske forsøger vi at opfylde, siger John Dahl til Ritzau. Ressourcerne skal findes ved at skære ned på antallet af politiske enheder, således at flere afdelinger deles om en fælles politisk ledelse, en fælles administration af a-kassen og endelig skal der ske en langt højere grad af koordinering af fælles initiativer i de forskellige regioner i forhold til i dag. Forslagene står i et udspil fra HK's ledelse til fremtidens struktur, og planen er til debat på en ekstraordinær kongres i København i den kommende weekend. Her vil omkring 600 delegerede fra HK's 41 lokale afdelinger fastlægge fremtidens fagforening for de omkring 370.000 kontoransatte i både det private og det offentlige samt laboranter, klinikassistenter, it-ansatte, handelsrejsende og merkonomer i forbundet. Hos formanden er synlighed på arbejdspladsen et andet af kodeordene til, hvordan kampen om medlemmerne skal vindes. - Populært sagt, så skal der laves knap så meget fagforeningsarbejde bag skrivebordet, men mere ude på arbejdspladsen. HK skal simpelthen mere ud og stikke på næven og besøge de ansatte på arbejdspladsen, siger John Dahl. Som et andet eksempel på opsøgende arbejde nævner formanden HK i Odense, hvor der ringes til nye medlemmer efter tre måneders medlemskab. - De nye medlemmer bliver blandt andet spurgt, om hvordan det går, og om der er noget, som HK kan hjælpe med. Det er også en vej og gå. Erfaringen viser, at jo mere synlighed, jo flere medlemmer, siger John Dahl. HK's struktur er i dag bygget op af et hovedforbund, nemlig HK/Danmark, samt en række underafdelinger. Strukturen består i dag af fem sektorer for henholdsvis stat, kommuner, industri, service og handel, desuden er der 156 landsdækkende klubber og foreninger, som dækker enten specifikke brancher eller uddannelser, mens der samtidig er 41 lokale HK-afdelinger rundt om i landet. Endelig er der de enkelte arbejdspladser, hvor HK er repræsenteret med tillidsfolk, uddannelsesinstitutioner og andre lokale netværk, hvor HK også gør sig gældende. Mere konkret lægges der på kongressen op til en fusion mellem to af HK's sektorer, HK/Industri og HK/Handel, og desuden er der forslag om at reducere antallet af politiske ledelser fra 41 - svarende til det nuværende antal afdelinger - til et sted mellem 17-22. Dørene til kongressen åbnes lørdag formiddag og den afsluttes søndag med et delegeretmøde i HK's a-kasse. /ritzau/

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...