Lokalpolitik

KFUM spejdernes sidste loppemarked

Historien har det med at gentage sig, og dette må vi jo så - som alle andre - forholde os til. For et par år siden mistede vi avisindsamlingen og de indtægter, der deraf fulgte. Herefter var ihærdigheden stor, også fra det siddende byråd, for at finde på tiltag, der kunne kompensere for de manglende indtægter. En ide blev søsat af medlemmer af byrådet: En naturlejrplads med tilhørende shelters, og pengene var der! Nogle spejderledere brugte megen tid på projektet, og da planen var klar - ja, så var pengene væk. Flere ideer blev vendt og frem kom så indsamling af loppemarkedseffekter på genbrugspladsen - en rigtig god ide. Vi kunne bruge den container, hvori Renovest i forvejen indsamlede genbrugseffekter. Kommunen ville sørge for lokaler, hvor vi kunne opbevare genbrugseffekterne og afholde loppemarked. Det blev i den gamle fabriksbygning på hjørnet af Nørreled og Busgaden, hvor også lasercenteret holdt til. En udmærket løsning i et halvt års tid. Så kom Fakta, og vi var husvilde i en periode, hvor vi lånte plads til opbevaring hos Horn Belysnin. En god, men ikke permanent ordning. Kommunen havde ikke nogle lokaler, der kunne bruges, så i stedet fik vi selv fat i den gamle busgarage på Nørreled. Huslejen var på 1000 kroner per måned, og kommunen ville betale halvdelen. I mellemtiden var Renovest kommet i tanke om, at containeren skulle koste 3700 kroner om året. Nå, men OK, vi måtte jo videre. Det blev så planen, at vi skulle flytte med op i Multihuset i den gamle Unoform-bygning. Projektet var meget langt fremme, såvel planlægningsmæssigt som økonomisk. Men endnu engang måtte vi erfare, at her var tale om en god ide, som blev til mange spildte timer, da projektet blev "skrinlagt". Hvorfor, egentlig? Tilbage til loppemarkedet: Det burde kunne lade sig gøre at få økonomien til at hænge sammen, med den store indsats som forældre, ledere og forældreråd lægger for dagen. Det er faktisk et slid at køre den plads og tre loppemarkeder om året! Derfor blev vi også meget ærgerlige, da vi i december 2004 modtog en opsigelse af aftalen om huslejetilskud fra teknisk forvaltning. Men vi prøver én gang til: Vi søger om støtte til huslejen gennem børne- og kulturudvalget, som i forvejen er det udvalg, vi sorterer under. Svaret herfra kunne alle jo læse i aviserne, med ekstra kommentar tilknyttet. Jo, hr. Bisgaard, vi har så gjort op med os selv, at regnestykket, som efterlader os med 6-8.000 kroner mod de cirka 20.000 kroner, som vi med de indledende forudsætninger ville have haft, ikke er nok. Lejemålet i busgaragen er derfor opsagt til udgangen af juni måned, og vi stopper med indsamling af effekter. Sidste dag er 28. maj og sidste loppemarked er 4. juni. Resultatet bliver kontingentforhøjelser og dyrere lejre for børnene: De selvsamme børn, som I politikere prioriterer så højt….i hvert fald i ord. Det kniber straks lidt mere med handling! Løftebrud? Ja, det afhænger vel af øjnene, der ser. Men det ser underligt ud fra vores side, at man står på tærsklen til en kommunesammenlægning, og som udgangspunkt stiller lokale foreninger dårligere på vej ind i en ny storkommune. Prøv f.eks. at spørge i Aars, hvordan de kompenserede de foreninger, der i fællesskab stod for avisindsamlingen. (Forkortet af red.)