Khader, Samuelsen og Seeberg bliver guru’er

Mens medlemmerne strømmer til, har de tre stiftere af Ny Alliance Naser Khader, Anders Samuelsen og Gitte Seeberg skrevet sig selv ind i partiets vedtægter som personlige, politiske forbilleder.

Ny Alliances tre guruer.Arkivfoto: Scanpix.

Ny Alliances tre guruer.Arkivfoto: Scanpix.

I vedtægternes paragraf 2 står, at ’det er foreningens formål til stadighed i samarbejde med foreningens medlemmer at udvikle foreningens politik samt at udvikle og konsolidere foreningens organisationsstruktur efter stifternes grundholdninger’. Det er et højst usædvanligt og overraskende skridt, at stifterne på den måde har skrevet deres personer ind i politikken, mener professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Jørgen Elklit. - De får en slags guru-status som får mig til at tænke på Mogens Glistrup og Erhart Jakobsen. Det kan man måske forstå med Glistrup og hans Fremskridtsparti, men det virker overraskende, fordi det ikke lægger ikke op til respekt for de medlemmer, som har meldt sig ind og lovet indflydelse. Det er en nydannelse, som undrer mig, siger Jørgen Elklit. En af de tre partistiftere er Gitte Seeberg. Hun har stået for at skrive vedtægterne. - Det skal altså ikke tages så bogstaveligt. Vi har lovet, at vi laver vedtægterne om efter næste valg. Men indtil da har vi behov for en central styring, og det er det, vedtægterne er udtryk for, siger Gitte Seeberg.