Kickstart smadret af afgift

Den røde regering deler med den ene hånd milliarder ud til fremrykkede offentlige investeringer i forbindelse med dens såkaldte kickstart, mens samme regering vælter afgifter ned over befolkning og erhvervsliv. Med den ene hånd skal der skabes arbejdspladser, mens den anden hånd lukker arbejdspladser med nævnte afgifter.

NORDJYSKE kunne (fredag 4.11. berette, at regeringens nye NOx-afgift (kvælstof-ilte afgift), som femdobles fra 5 til 25 kr. pr. kilo, truer den store jyske arbejdsplads Aalborg Portland. Virksomheden frygter, at afgifterne på den ene side kan medføre, at 300 mister jobbet. Samtidig vil fjernvarmekunderne skulle betale markant mere for den varme, som cementfabrikkens produktion genererer. Afgiftsstigningen kommer til at gælde fra 1. januar 2012, så der er meget lidt tid til at reagere. Jeg synes, at det er rystende, at de røde pålægger virksomhederne nye afgifter i så stor skala, at det vil koste arbejdspladser og belaste privatøkonomien urimeligt hårdt, blandt de cirka 100.000, der er afhængige af at aftage varme fra Aalborg Portland. Det er jo ikke ligefrem den form for byrder på borgere og virksomheder, der er brug for nu. For at føje spot til skade kommer den nye afgift netop, som Aalborg Portland har investeret 30 mio. kr. på at nedsætte NOx-udledningen med 75 procent. Enhedslistens Stine Brix udtaler arrogant, at hun ikke tror på, at virksomheden bliver så hårdt ramt. Det viser noget om, hvor lemfældig en tilgang til tingene, den røde regering og dens endnu rødere parlamentariske grundlag har. Jeg vil nu bringe sagen op i Arbejdsmarkedsudvalget samt overfor ministeren i håbet om, at det endnu kan nås, at redde borgere og erhvervsliv fra denne voldsomme, økonomiske belastning.