Kielstrups skolestrid trak tænder

En 45 år gammel skole-lukning kaster skygger helt op i nutiden

Det smukke hus på Kielstrupvej 3, der kan fortælle mange landsbyhistorier. Først om skolen, der blev nedlagt, siden om det nye kommunekontor, der også forsvandt.

Det smukke hus på Kielstrupvej 3, der kan fortælle mange landsbyhistorier. Først om skolen, der blev nedlagt, siden om det nye kommunekontor, der også forsvandt.

KIELSTRUP:Sjældent har en skolestrid trukket tænder ind i nutiden som den i Kielstrup. Kommuneskolen lukkede ellers for 45 år siden. Helt op i 2000 mærkede tilflytterparret Lise Colding og Ricki Laursen efterdønningerne. Endnu før parret var rykket ind på Damhusvej, blev de konfrontret med en underskriftsindsamling om skoleidistrikter. Her med et ønske om, at Kielstrupbørn skulle passes i Valsgaard - ikke i Oue. - Men vi anede i sagens natur intet om, hvad protesten gik ud på og skrev derfor heller ikke under, husker Lise Colding. Kielstrup hører under Oue sogn og ligger da også geografisk et par hundrede meter nærmere Oue end Valsgaard. Kielstrup-børn skulle derfor gå i Oue Skole, bestemte politikerne. - Men vore børn blev passet i dagpleje og børnehave i Valsgaard og dyrker gymnastik her. Selv arbejder vi i Hobro. Derfor vil vi helt naturligt også have vores børn til at gå i skole i Valsgaard, forklarer Margit og Gert Hald, der slog sig ned i Kielstrup i 1972. Samme tilhørsforhold har mange i Kielstrup gennem årene følt. Fordi netværket befinder sig i Valsgaard. I slutningen af 2001 strammede den igen til. Nu var kommuneskolen i Oue på vej til at lukke. Rostrup Skole fem-seks kilometer fra Kielstrup kunne mageligt rumme de 15-20 Kielstrupbørn. Hvorimod kaos med ekstra klasser og økonomisk bet lurede i Valsgaard med en skole fyldt til bristepunktet. Sammen med gemalen gik Lise Colding på barrikaderne og skrev under. - Tanken om, at vore børn ikke skulle gå i den samme skole, var ubærlig, siger hun. Denne gang fulgte de folkevalgte ønskerne fra Kielstrup. Det følte man ikke i 1961, hvor Kielstrups egen skole skulle lukke, endnu før man havde besluttet, om den nye centralskole skulle bygges i Valsgaard eller Oue. De to jævnbyrdige byer kæmpede bravt om at lægge matrikel til nybyggeriet. Undervejs dukkede et famøst, ministerielt papir op med påskriften ”Oue-Valsgaard Centralskole”. Med den prioritering af bynavnene mente sognerådets tre Oue-folk ganske bestemt at have papir på en skoleplacering i Oue. De tre fra Valsgaard havde en anden opfattelse. Derfor stod Skalborg Hansen med det afgørende lod. Han boede i Kielstrup. Ardens senere borgmester foreslog minsandten at bygge nær Kielstrup på bakken oven Kielstrup. Midt mellem Oue og Valsgaard. I august 1966 - for 40 år siden - åbnede den nye centralskole. Som bekendt i Valsgaard. Men Kielstrupbørnene skulle til Oue. - Det var nu ikke derfor, vi i protest åbnede en friskole i forsamlingshuset. Det skyldtes ene og alene vrede over, at man ikke ville sende lærere til Kielstrup, men tvinge børnene den anden vej, fastslår Kristian Mikkelsen, Kielstrup. Bygget alene på en protestemning overlevede friskolen i 10 år. Til sidst kneb det både at skaffe børn og lærere. Midt i et skoleår i 1970 myldrede 25-30 elever til Valsgaard, hvor en enkelt klasse nåede op på 37 elever og gjorde det umuligt at åbne døren i undervisnings-tiden. Kristian Mikkelsen betegner spillefilmen ”Drømmen som et udpræget forsvar for Oue Skole. Han genkender nstruktør Niels Arden Oplevs idealistiske musiklærerfigur som Oue Skoles daværende førstelærer - afdøde forfatter Ole Lund Kirkegaard. Flere af landsbyens originaler såsom manden, der i filmens åbningscene sælger gammelt jern, boede også i Kielstrup. Tæt på Oplev, hvor instruktøren selv voksede op. Drømmen udspiller sig i 1969, netop mens friskolen i Kielstrup forbløder. - I dag har forældrene mulighed for at vælge Lille Virgils Friskole aktivt til frem for at skulle søge dispensation til at måtte komme til Valsgaard. Det fornemmer jeg har taget noget af trykket af den gamle skolestrid, siger Lise Colding.