Kig ikke på hverken køn eller hudfarve

Formanden for fagforbundet FOA, Dennis Kristensen udtaler, at det offentlige halter så langt efter i spørgsmålet om etnisk ligestilling, at arbejdsgiverne fremover skal forpligtes til at sikre etnisk ligestilling.

Jeg mener, at FOA’s forslag er forkert, for det lægger op til, at den offentlige sektor skal ansætte indvandrere, blot fordi de er indvandrere, i stedet for at kigge på problemets kerne. Mange offentlige arbejdspladser er underbemandet på grund af mangel på arbejdskraft. Problemet er ikke, at den offentlige sektor diskriminerer indvandrerne (hvilket er forbudt), men at alt for mange kommuner p.g.a. en kombination af berøringsangst og manglende kontrol med indvandrerne har ladet indvandrerne og især kvinderne strande på overførselsindkomster i stedet for at stille krav om, at de uddanner og integrerer sig i det danske samfund. Samtidig ved vi at Indvandrerkvinder på kontanthjælp ofte sygemelder sig, ifølge en undersøgelse fra Odense, hvor 40 pct. af indvandrerkvinderne på kontanthjælp, sygemelder sig. Ofte kommer sygemeldingerne, når kvinderne skal i aktivering. Nogle af kvinderne mener f.eks. ikke, de er arbejdsdygtige, fordi de har sukkersyge, men i de fleste tilfælde kan man godt passe et almindeligt job, selvom man har sukkersyge, så her er et problem, som kommunerne bør undersøge. Det må altid være således, at man ansætter den bedste på posten, uanset køn eller hudfarve.

Forsiden