Kig ordningefter i sømmene

VAGTLÆGER Egentlig er det ganske tankevækkende, at der skal en helt konkret sag - med en sagesløs kulturminister i centrum - til, før det (måske) går op for politikerne, at vagtlægeordningen næppe er helt holdbar. Set udefra virker det i hvert fald ikke umiddelbart logisk, at vagtlæger bliver lønnet dobbelt så godt for at blive siddende ved telefonen sammenlignet med, hvad de får for at rykke ud til patienter. Naturligvis kan vagtlæger ikke tage til ud til hvem som helst for hvad som helst. Men hvor er den umiddelbart logik i, at der falder 86 kroner af, hvis vagtlægen klarer sin gerning over telefonen, men kun 37 kroner, hvis patienten bliver opfordret til at tage imod lægebesøg eller selv køre til vagtlægen? Ikke for ingenting har Praktiserende Lægers Organisation (PLO) bedt om at få kigget ordningen nærmere efter i sømmene.