Kig på kørsel

Bendt Bendtsen, Lars Løkke Rasmussen og sikkert flere ministre har formentlig gennem tiderne i deres respektive ministerbiler haft befordring, som ikke har været 100 pct. efter de gældende regler.

Og alt tyder nu på, at der ikke bliver gjort mere ud af disse sager, hvilket jeg finder dybt uretfærdigt – selv om jeg da godt kan unde ministrene, at ingen burde hænge sin hat på dette. For de er også mennesker - trods alt. Men ret skal være lige for alle. Derfor bør denne uretmæssige kørsel undersøges til bunds. Og de ministre, som har kørt, så at sige, på den forkerte side af stregen, skal naturligvis sanktioneres på lige fod, som vi andre. I det virkelige liv straffes en vognmand hårdt, hvis chaufførerne ikke overholder reglerne om køre- og hviletid. Ligesom den stakkels selvstændige erhvervsdrivende, som holder i firmabilen foran bageren eller golfbanen en søndag eftermiddag bliver straffet hårdt med bøder og momsudredninger. Det mindste, vi dødelige må forvente, er da, at reglerne skal overholdes af alle. Uanset partifarve, hverv, lønindkomst og religion. Og at der ikke laves særregler om alting, bare fordi man er minister eller almindelig folkevalgt.