Kig på skolelivet i Hune

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Kristian Hejlskov og indianeren Sofus Brandrup løser opgaver.

HUNE:Elever i 0.-1. og 2. klasse på Hune Friskole opførte torsdag et drama om en indianerstamme, der stak til søs i en kano og blev ramt af en storm under ledelse af musiklærer Morten Krogh på guitar. Formålet var at vise forældre, der overvejer at melde deres børn ind i den kommende børnehaveklasse, hvad de kan vente. Børnene sang også en Kim Larsen-sang. - Her synger vi morgensang og vi står op, når vi synger. Med indianerstykket viser vi, hvad vi laver ud over den boglige undervisning, sagde skoleleder Arnfinn Rismoen. Kun få forældre benyttede sig af tilbuddet, men ifølge skolelederen er der ikke mange børnehaveklasseelever at hente. - Vi mangler børn. Kun 13 børn er født i 2003 i Saltum skoledistrikt, som vi hører under. Men på skolen har vi også elever fra andre skoledistrikter, så nu må vi se, siger han. En af forældrene, Aysel Jørgensen, Saltum, med barn i Hune Børnehave var kommet for at sondere terrænet. Hun vil også se nærmere på Saltum Centralskole, før beslutningen tages. - Vi vil jo alle det bedste for vores børn og jeg kender Hune Friskole. Vi har et barn i 5. klasse, fortæller hun og fortsætter: - Eleverne er så glade for at være på skolen, at de ikke vil hjem, når det ringer ud efter sidste time. Sådan var det bestemt ikke, da jeg gik i skole. Jeg kunne ikke komme hurtigt nok ud. Friskolen har ikke de klemte miljøer, man kan opleve i folkeskolen. Der er også langt flere bløde værdier. Men det, der fascinerede mig mest, da jeg oplevede skolen første gang, var den kontakt, som de store elever har med de små. De tager sig af dem og der er ikke noget med "mig først". Der er også en god madordning og transporten er intet problem. Skolen har intern bus. Børnene hentes og køres hjem, når det ikke passer med skolebussen. Men som sagt. Jeg vil også besøge Saltum Centralskole, siger Aysel Jørgensen. Hune Friskole har ifølge skolelederen elever til og med 8. klasse. Den har 62 elever med 16 som den maksimale klassekvotient.