EMNER

Kigger mod Sild efter ny færge

Læsøfærgen har ingen planer om at få bygget en færge mage til den nye Samsøfærge i Grækenland

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Færgen der indgår på overfarten Sild-Rømø indgår nu som skibstype i færgebestyrelsens overvejelser.

Af Kirsten Østergaard kirsten.oestergaard@nordjyske.dk Besigtigelsen af den nye Samsøfærge “Kanhave” har ikke fået Færgeselskabet Læsø’s bestyrelse til at ønske sig en færge magen til, tværtimod. Læsøs færgebestyrelse fik lejlighed til at tage den nye Samsøfærge i øjesyn under sit bestyrelsesmøde 9. september. Oplevelsen var en skuffelse og de første erfaringer med færgen har langt fra levet op til forventningerne. Det kunne bekræftes efter en drøftelse med ledelsen for Nordic Ferry Services, der driver Samsøtrafikken. På bestyrelsesmødet redegjorde Nordic Ferry Services for bygning, drift og kontrakter omkring indsættelse af den nye færge. Dertil redegjorde Samsøs borgmester Carsten Bruun, der sidder i Færgeselskabet Læsø’s bestyrelse, for den aktuelle situation for færgedriften til Samsø. Den nye Samsøfærge skulle efter planen have været indsat i driften fra oktober 2008, men afgik først fra værftet i Grækenland i juni 2009 uden at være færdigbygget. Siden færgen blev sat i drift i juli, har der været utallige ændringer i fartplanen, aflysninger på grund af brand, uheld og forstyrrelser i driften. Det har udløst stor kritik og irritation på Samsø. - Selv om vi på Læsø nok kan snakke om færger, er det ingenting imod det, man gennemgår på Samsø i øjeblikket. Om det lykkes at genskabe tilliden mellem færgeselskabet og brugerne af færgen, er svært at sige, lød kommentaren efter turen fra færgeselskabets næstformand, borgmester Olav Juul. - Der er bestemt ideer, vi kan bruge på Læsø, men også nogle ting vi er glade over ikke at skulle efterprøve her i forbindelse med beslutningen omkring en ny færge til Læsø, tilføjer han. - Den nye Samsøfærge opfylder ikke forventningerne til fart, brændstofforbrug, kvalitet og kapacitet. Jeg priser mig lykkelig for, at det ikke er Læsø, der har fået leveret denne færge, udtaler færgedirektør Jess Jessen-Klixbüll. - Færgen er samtidig blevet dobbelt så dyr som aftalt, noget der alene ville have umuliggjort selskabets fremtid. Færgebestyrelsen skal tænke sig grundigt om, hvor og hvornår en fremtidig færge til Læsø skal bygges og af hvem. Havde Samsø Kommune stået for bygning og indsættelse af “Kanhave”, ville hele kommunens økonomi være truet. Problemet ligger nu hos det nye selskab Nordic Ferry Services, som ejes ligeligt af den statslige Bornholmstrafikken og af rederiet Clipper. - Færgekritikere på Læsø bør tage en tur til Samsø for at opleve, at alt ikke altid kan lykkes i første omgang, selv om man har de bedste intentioner om nye løsninger, siger færgedirektøren. Færgeselskabets bestyrelse har nu rettet blikket mod syd og besluttet at besigtige Rømø - Sildfærgen i efteråret. Rømø - Sild Linien indsatte i 2005 en ny dobbeltenderfærge, som har lidt mindre kapacitet end “Kanhave” og en driftsfart på 16 knob. Færgen er bygget på det norske værft Fiskerstrand A/S ved Aalesund og prisen var dengang godt 14,5 millioner Euro svarende til 110 millioner kroner. Den nye færge medførte, at overfarten mellem Rømø og Sild kunne nedsættes fra 45 til 35 minutter, da farten blev øget fra 12 til 16 knob. Sildfærgen er 88 meter lang, godt 16 meter bred og har plads til 80 personbiler uden hængedæk.