Lokalpolitik

Kigger på golfplan igen

Teknisk udvalg vil forsøge at imødekomme Ravnstrupbeboere

LØGSTØR:- Vi er meget positive overfor den nye golfbane samt de nye boliger i tilknytning til banen. Men vi vil meget gerne, at der bliver taget de samme hensyn til os, som der bliver til de nye beboere. Sådan lød det fra Birthe Rask fra Ravnstrup på et borgermøde mandag aften indkaldt af Løgstør Kommune. Hun og manden Christian er blandt beboerne i Ravnstrup, der bliver nærmeste nabo til det nye store golfanlæg. Beboerne har samlet protesteret mod kommunens lokalplanforslag for golfbanen og de fem klynger boliger, der skal ligge i tilknytning til golfbanen. Beboerne er nervøse for, at læbælterne og klyngerne med huse vil skærme for udsigten til Limfjorden. Birthe Rask sagde, at det er lidt underligt, at der bliver gjort meget for, at beboerne i de nye klyngehuse skal have en flot udsigt over Limfjorden samtidig med, at man berøver de eksisterende beboere deres udsigt. - Jeg har forstået budskabet, lød det fra formanden for teknisk udvalg, Uffe Bro (S), der dog undlod at udstede garantier omkring ændringer. Han garanterede til gengæld, at politikerne nu vil kigge positivt på borgernes ankepunkter i forbindelse med etablering af golfbanen syd for Løgstør. - Vi skal nok arbejde på at lave en løsning som alle kan leve med, lovede Bro. Ravnstrupborgerne vil have indført maksimalhøjde på fire meter på de tre boligklynger, der ligger tættest på byen. Lokalplanen tillader 6,5 meter. Samtidig vil beboerne have indført en højde på højst 1,80 meter for beplantning ved boligområderne og på golfbanen. Beboerne vil også have regulering på, hvornår græsset må klippes på golfbanen. De vil have regler om, at plæneklipperne ikke må startes før kl. 6 på hverdage og kl. 7 på søndage og helligdage. Beboerne har også stillet forslag om at der etableres fartdæmpende chikaner ved indkørslen til banen fra Viborgvej. Klynge generer Specielt en klynge med huse helt op mod eksisterende bebyggelse generer naboerne. Her lovede Uffe Bro, at han sammen med det øvrige udvalg vil se på, om højden kan skæres ned til fire meter. - Jeg kan godt se, at der er et problem, så det skal vi have kigget på, sagde formanden, der også lovede at tage læbæltehøjde med til den videre behandling. Formanden for Løgstør Goilfklub, Lars Erik Bengtsson, oplyste på borgermødet, at golfbanearkitekten har undersøgt om de nordligste 100 meter af læbæltet, som ligger helt op mod Ravnstrup, kan droppes. Det kan det - endda uden de store problemer. Det betyder, at læbæltet stort set ikke kommer til at tage udsigt for nogen af Ravnstrup-beboerne. Hvad angår græsklipning, så kan der ikke via lokalplanen reguleres på, hvornår der må klippes græs. Til gengæld kan der efterfølgende laves regler for, hvor meget der må støjes. Hvad angår chikaner på vejen, så lovede Uffe Bro, at teknisk forvaltning vil se på, hvad der kan laves af løsninger. Der fremkom på borgermødet et ønske om en sti fra Ravnstrup til stien der går mellem byen og Toftebjerg. Det ønske lovede Uffe Bro at tage med. Teknisk udvalg skal have lokalplanen på sit bord 11. januar. Det forventes, at lokalplanen kan endelig godkendes af byrådet senere i januar.