Skolelukninger

Kik dog på skolestrukturen

LÆSERBREV

OVERBYGNING:Vi har konstateret, at der i pressen er påbegyndt en skoledebat omkring overbygningen på Bælum- Solbjerg Skole. D. 20/1 har Leon Sebbelin f.eks. et indlæg i NORDJYSKE, hvor han bl.a. giver udtryk for en forundring over sammenblandingen af en renoveringsplan samt skolestrukturdebatten. I forlængelse af denne forundring påpeger Leon Sebbelin det absurde i at flytte elever fra en stor flot nyrenoveret skole til en skole, der er bygningsmæssigt presset. Vi kan supplere Leon Sebbelin med følgende: For 3 år siden blev en totalrenovering og udbygning af Bælum-Solbjerg Skole færdiggjort . Vi har i dag en flot lys NY skole med meget plads - endda plads til en kapacitetsforøgelse. Vi har store klassekvotienter. Vi har pt. en stor udskoling, 85 ud af 234 elever. Godt samarbejde med Blenstrup Skole, der sender børn hertil i udskolingen. Prognoserne for elevtallene ser fine ud. Vi har 17-27 børn i klasserne, og en årgang med to spor. Gode og moderniserede faglokaler. Dette betyder, at vi i dag har en skole i rivende udvikling. Vi har en relativt ung og energisk lærergruppe, der afspejler, at vi ved nyansættelser har kunnet vælge fra et meget stort og stærkt ansøgerfelt. Modsat mange andre skoler. Vort primære bidrag til debatten skal imidlertid være følgende: Debatten om skolestrukturen samt renoveringsplanen hænger jo sammen! Begge dele skal finansieres af de samme skattekroner, og begge dele handler dybest set om at sikre vore børn de bedst mulige vilkår. Rebild Kommune har en hårdt presset økonomi, og alle kommunens serviceområder må forvente store besparelser i årene, der kommer. På skoleområdet vil besparelserne betyde, at et af landets billigste skolevæsner bliver endnu billigere. (I en tid, hvor skolerne skal rumme stadig flere ressourcekrævende elever.) Alle ved det! De fleste politikere tør ikke for alvor tage fat i snakken om skolestruktur i et valgår. Men politikerne er valgt til at påtage sig det politiske ansvar. Også i en tid, hvor krybben er tom, og politikerne naturligt nok tænker på genvalg. Vi har brug for, at politikerne i Rebild Kommune er sig bevidste om deres ansvar for at sikre skolerne økonomiske rammer til at tilbyde det enkelte barn den støtte og undervisning, der skal til for at sikre barnet en nødvendig læring og udvikling. Så derfor: Kære politikere i Rebild Kommune: Det vil simpelthen ikke være ansvarligt at skære i den tildeling, skolerne i dag modtager til at varetage de enkelte elevers udvikling og læring. I bør derfor allerede i år gå i gang med at kikke på skolestrukturen; og I bør i den forbindelse medtænke de gode fysiske rammer, I allerede er i besiddelse af.