Kiksens ejere tygger på prisen

Ejerne ønsker at se kontanter - de kan forvente millionindtægt

HJØRRING:Om en måned véd de 172 kiksearbejdere i Hjørring og deres 800 kolleger i Nr. Snede og Stege, om deres arbejdsplads er købt eller solgt. Danmarks dominerende småkagekoncern, KelsenBisca, er sat til salg. Måske. - Intet er besluttet. Vi undersøger, hvad koncernen er værd, oplyser direktør i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, LD, Flemming Skov Jensen. LD er langt den største aktionær med en ejerandel på 43,1 pct. Den anden store aktionær er gruppen omkring koncernens administrerende direktør Orla Topholt Pedersen, der samme med ledende medarbejdere og Nykredit i 1997 reddede kiksefabrikken i Hjørrring fra lukning, da den multinationale United Bisquits trak sig ud. Da småkagekoncernen Kelsen i Nr. Snede i år 2000 fusionerede med Bisca, fik konsortiet omkring Orla Topholt Pedersen aktier i betaling. - Med i den forbindelse fik de løfte om, at vi inden 2005 ville være likvide, så de vil kunne få penge udbetalt, og det er baggrunden for de undersøgelser, vi nu har sat i gang, forklarer Flemming Skov Jensen til NORDJYSKE. Han vil ikke offentligt anslå nogen værdi, men i følge dagbladet "Børsen", kan direktørkonsortiet regne med at blive "forgyldte". Investeringsbanken Alfred Berg forhandler på vegne af KelsenBisca med et par investeringsfonde om overtagelse, men der er i følge "Børsen" konktakter til mindst en håndfuld mulige købere i ind- og udland. Der skydes på en salgspris på over en milliard kroner. Hos Alfred Berg kommenterer man ikke kundeforhold. Flemming Skov Jensen oplyser, at der kan blive tale om at sælge hele eller del af koncernen, men det er slet ikke givet, at den skal er ikke givet, at overhovedet skal sælges. Om lønmodtagerfonden i givet fald kan tænkes at knytte betingelser til salget i form af garantier for opretholdelse af de danske arbejdspladser, kan han ikke sige. Han havde helst selv set, at den de likvide blive frigjort ved introduktion på Børsen, men som kurserne er nu, vil det ikke give tilstrækkeligt mange penge til aktionærerne, vurderer han. Der er i følge Flemming Skov Jensen tale om en solid og sund koncern, der kører godt og har givet udbytte til aktionærerne i flere år. Aktionæerne kunne altså vælge et løbende afkast af deres investering fremfor en engangsssum, som et evt. salg vil indbringe. Nyhed i utide Det var ikke meningen, at planerne skulle frem nu. De har ikke været drøftet i bestyrelsen - og dermed er heller ikke medarbejdernes repræsentanter orienteret. - Der er tale om foreløbige undersøgelser. Jeg havde bestemt foretrukket, at vi kunne informere internt, før det stod i avisen, men når en journalist ringer og kan præsentere praktisk taget hele historien, mener jeg , at vi lige så godt kan fortælle det, somd et er, siger han. Der ventes truffet beslutning indenfor en måned. Stærk udvikling KelsenBisca har haft en imponerende udvikling i koncernens levetid. I 1998 var nettoomsætningen 834 mio. kr., og den har været støt stigende til 1,32 mia. kr. sidste år. Resultatet før skat var sidste år 58 mio. kr. Aktiekapitalen er på 172,4 mio. kr. Der er datterselskaber i HongKong, USA, Sverige, og Norge, og 85 pct. af produktionen på 50.000 tons bliver eksporteret med USA og og Fjernøsten som helt store markeder. Kelsens hovedprodukt er har været de kendte Danish Butter Cookies i runde dåser, men med fusionen med Bisca i Hjørring kom et langt breder sortiment ind i koncernen. Det lykkedes fabrikken i Hjørring, sideløbenmde med den daglige produktion, at udvikle 40 nye kikseprodukter, som var klar til markedsføring den dag, en United Bisquits tre-årige konkurrenceklausul udløb.