Skolevæsen

Kikset start på ny kommunal-chat

Tekniske problemer hæmmede budgetdebat på internettet

GANDRUP:Hals Kommunes nye forsøg med en kommunalpoltisk "chat" på internettet kom onsdag aften skidt fra start, da tekniske problemer forhindrede igangsættelsen af en muligvis livlig debat om næste års kommunebudget. Mens borgmester Bent Sørensen (S) og byrådets oppositionsleder, Johannes Elsnab (V), således sad kampklar ved tasterne på kommunekontoret i Gandrup, så gik det undervejs i chatten op for den ligeledes fremmødte informationskoordinator fra Hals Kommune, Keld Rud Nielsen, at der tilsyneladende kun kunne være maksimalt fem i det såkaldte chat-room. Det betød, at kun fem kunne deltage i budgetdebatten ad gangen, og da to af disse, Bent Sørensen og Johannes Elsnab, på forhånd havde aftalt, at de ikke ville gå ind i en direkte dialog med hinanden - for i stedet at bruge kræfterne på de andre i chat-rummet - så blev det ikke overraskende så-som-så med den levende debat. Potentiale Både Bent Sørensen og Johannes Elsnab erklærede sig dog trods debut-skuffelsen klar til at prøve igen, når der kan skabes et større chat-room, og at der også er potentiale i denne debatform, stod klart efter den noget mislykkede chat-debut, hvor der blandt andet blev sat fokus på det nye IT-hus i V. Hassing og eventuelle nye, erhvervsfremmende satsninger i Hals Kommune. Derudover blev der også af formanden for Gandrup Skolebestyrelse, John Aaen, sat spørgsmålstegn ved Socialdemokraternes ønske om i næste år at hæve klassekvotienten i folkeskolen fra de nuværende 25 til 27 elever. Her kunne en lettere drillende Johannes Elsnab kun svare, at de ikke i Venstre og Det konservative Folkeparti vil være med til at røre ved klassekvotienten, mens Bent Sørensen erkendte, at det var et upopulært forslag. - Men vi mener, at det er det mindst dårlige, tilføjede S-borgmesteren, inden John Aaen spurgte, om man fra politisk side havde kigget på de udgifter, der var knyttet til at have to små skoler i kommunen. Hertil svarede Bent Sørensen nej, ligesom han fastslog, at man i kommunen skal være meget presset for at tage dét spørgsmål alvorligt. Heller ikke Johannes Elsnab var lun på antydningen af en tanke om at lukke skolerne i Ulsted og Hou. - I Venstre holder vi fast ved strukturen med de fem skoler - vel vidende, at det er dyrt at have små skoler. De betyder utrolig meget for lokalsamfundet, sagde han.