Kildeparken lægges om

Bedre belysning, sø, kunst og ny legeplads

AALBORG:Kildeparken, Aalborgs fristed til både karneval og 1. maj-møder, er på vej til at ændre karakter. Der vil dog stadig være plads til karneval og 1. maj-samlinger. Legepladsen øst for Aalborg Kongres & Kultur Center flyttes over i den modsatte side ved Gl. Kærvej, og den eksisterende pavillon bliver et sted, hvor man kan leje sig frem til stole og borde. Udlejningen igangsættes som et beskæftigelsesprojekt og bliver en sommerforeteelse. Der er afsat 800.000 kr. til legepladsen. Samtidig er der planer om at søge midler hjem fra Lokale- og Anlægsfonden til en juniorlegeplads med boldbaner og grusbaner, som afløser for den gamle legeplads. Dette område tænkes i øvrigt inddraget, når der holdes større messer i Aalborghallen som f. eks. fiskerimessen, hvor man hidtil har lagt beslag på en areal ud for hallen mod syd. Her vil man nu anlægge en stedsegrøn have. Søen, som er i miserabel stand, fordi bunden er tæret, tænkes renoveret med springvand og kunst. Det er desuden planen, at der skal etableres ordentlig belysning fra jernbanen og langs stien frem til kongrescentret, bl. a. for at styrke sikkerheden for dem, der færdes på strækningen fra busterminal og banegård. Den gamle lindeallé bevares og ud mod Vesterbro etableres opholdsplads med legeskulpturer.