Lokalpolitik

Kim Bach er ikke inhabil

Udvalgsformand må være med, når Fishermans Rest diskuteres

NR. LYNGBY: Kim Bach, formand for teknisk udvalg, må fortsat sidde med ved bordet, når politikerne diskuterer Fishermans Rest. Svend Hvorslev, der ejer Fishermans Rest, har forsøgt at få Tilsynsrådet til at erklære Kim Bach inhabil, men uden held. Spørgsmålet om Kim Bachs habilitet opstod da Svend Hvorslev i maj sidste år anmodede kommunen om at udarbejde en lokalplan for Fishermans Rest, der skulle gøre det lovligt at foretage udeservering på stedet. Teknisk udvalg sagde nej, bl.a. fordi ansøgningen blev vurderet til at være i strid med planlovens bestemmelser om støjgener og nabohensyn. Udvalget mente også, at en lokalplan ikke kan tilsidesætte lovgivningen om natur- og fortidsmindebeskyttelse. Teknisk udvalgs afslag fik Svend Hvorslev til at klage til Tilsynsrådet gennem advokatfirmaet Birte Dyrberg. I klagen påpeges det, at Kim Bach bor i Løkken og har væsentlige interesser i restaurationer i Løkken kun seks kilometer fra Nr. Lyngby, hvor Fishermans Rest ligger. Svend Hvorslev mener, at han og Kim Bach er konkurrenter, og at Kim Bach derfor burde have været erklæret inhabil, da ansøgningen om udarbejdelsen af en lokalplan blev behandlet i teknisk udvalg. Kommunalbestyrelsen afviser overfor Tilsynsrådet at Kim Bach skulle være inhabil blot fordi han ejer eller er medindehaver af Hotel Klitbakken og Diskotek Romantica i Løkken. Han deltager ikke i den egentlige drift af de to ejendomme. Deri er Tilsynsrådet enig. - Tilsynsrådet er af den opfattelse, at den interesse, der eventuelt kunne begrunde inhabilitet, skulle være den interesse Kim Bach måtte have i at markedslejen for hans ejendomme ikke ændres som følge af, at konkurrencen via den ønskede ændring af lokalplanen skærpes, konkluderer Tilsynsrådet. - Tilsynsrådet finder, at denne interesse, er af en så indirekte karakter, at den ikke kan bevirke inhabilitet i den konkrete sag. Efter at klagen blev indsendt til Tilsynsrådet, bad Lyngby Borgerforening teknisk udvalg genoverveje spørgsmålet om at udarbejde en lokalplan for Fishermans Rest og i anden ombæring var der flertal for et ja til Svend Hvorslev.