Kimen er lagt til intern uro i EU

Landboformand: - Lande svigtede den fælles sag

AALBORG:Dyb skuffelse. Arne Buus, formand for Aalborg Amts Landboforening, skal ikke bruge mange ord på at beskrive sit syn på EUs længe ventede landboreform. - Vi havde ventet en reform, der lagde op til forenkling og et mere konkurrencedygtigt landbrug. Nu er det svært at overskue alle detaljer og konsekvenser, men for mig at se får vi ikke nogen af delene. Tværtimod vil der komme en masse fnidder, fordi landmændene i de enkelte lande ikke vil få samme vilkår, siger Arne Buus med henvisning til, at de enkelte lande kan vælge mellem forskellige modeller for udbetaling af støtte. Det gælder f.eks. på oksekødsområdet. - Vi vil komme til at se en masse intern uro i EU. Med forskellige støtteordninger vil der opstå konkurrenceforvridning, hvilket igen vil skabe problemer i forbindelse med handel af kød på tværs af grænserne i Europa, siger Arne Buus. Landboformanden ser de forskellige støtteordninger som et resultat af, at man har været nødt til at vælge den laveste fællesnævner for at opnå et forlig. - Så de enkelte lande kan få opfyldt deres egne ønsker. Det er et rigtigt dårligt forlig, som skyldes, at de enkelte lande, Frankrig ikke mindst, kæmper for deres egen sag og ikke for helheden. Der er tale om en politisk studehandel, hvilket da også tydeliggøres af, at landenes embedsmænd var sendt uden for døren, da forliget blev indgået, siger han. Arne Buus frygter desuden at hans danske kolleger vil blive ramt hårdere end landmænd i det øvrige EU, da myndighederne i en række af de øvrige medlemslande ser lempeligere på reglerne end i Danmark. Organisationen Dansk Kvæg, der både tæller landmænd med mælke- og kødproduktion, forventer, at mælke- og oksekødssektoren vil miste omkring en milliard kroner i Danmark som følge af de reguleringer, der er en del af reformen. Ifølge Arne Buus kan de nye regler føre til, at det er slut med at pleje naturarealer ved hjælp at kødkvæg. - Hvis et land vælger at lægge støtten fra produktionen og over på det enkelte landbrug, vil der ikke mere være økonomi i den form for produktion, siger Buus, der mere overordnet anklager EU-landene for ikke at have haft modet til at fjerne støtten generelt. - Modydelsen skulle være fjernelse af de nationale afgifter, som de enkelte lande i dag påføres landbruget. De beløb, landene i øjeblikket indbetaler til EUs støtteordninger, kunne finansiere bortfaldet af afgifter, siger han.