Frederikshavn

Kinafirma er iso- godkendt

Tordenskiolds-garden gav en festlig åbning af Danmarksgade Nord med flotte fanfarer fra orkestret. Og efter åbningen var der dækket op til en musikalsk oplevelse med Cato Jam.
 Foto: Carl Th. Poulsen

Tordenskiolds-garden gav en festlig åbning af Danmarksgade Nord med flotte fanfarer fra orkestret. Og efter åbningen var der dækket op til en musikalsk oplevelse med Cato Jam. Foto: Carl Th. Poulsen

FREDERIKSHAVN:Efter de seneste dages kritik af danske kommuners brug af kinesisk granit til belægning af veje og fortove valgte formanden for Teknisk Udvalg, Jens Hedegaard, at tage tyren ved hornene, da gågade Nord i Frederikshavn i går blev indviet. - Vi lever i en globaliseret verden og derfor kommer leverancerne til os langvejs fra. - Vores leverandør har lovet os, at granitten er brudt under betryggende arbejdsforhold og uden brug af børnearbejde, men selv om vi tror på vores leverandør vil vi naturligvis foranstalte en undersøgelse, så vi er helt sikre, sagde Jens Hedegaard. Det er Euro-Sten, der har leveret granitten. Det var ikke muligt at træffe direktør Jørgen Thyssen for en kommentar fredag, men firmaets kinesiske leverandør er iso 9001-godkendt og har i sin godkendelse en passus om, at børn ikke må anvendes i tilvejebringelsen af granitten. -cc