Kineserne svigter cyklen

Verdens mest befolkningsrige land har taget bilen til sig og øget velstand medfører, at der nu sælges flere Volkswagen-biler i Kina end i Tyskland. Fremtidens guldgrube for bilproducenterne skal findes i Kina, som i løbet af få år vil være verdens største bilmarked. Sådan har det i flere år lydt i bilfabrikanternes bestyrelseslokaler rundt omring i verden. Men hidtil har investeringerne i det kinesiske marked næsten kun været udgifter og besværligheder med et kommunistiske styre. Nu ser der imidlertid ud til at være lys for enden af tunnelen for bilfabrikanterne og især for tyske Volkswagen, som fra de to joint-ventures FAW-VW og Shianghai.VW melder om markant øget bilsalg. I første kvartal i år blev der solgt flere biler med VW-mærke i Kina, end der blev i Tyskland i samme tidsrum. Salget af VW-modeller var ifølge branchebladet Automotive News Europe 149.500 stk., mens VW i Tyskland solgte 114.000 stk. Det flotte VW-salg giver sig udslag i en markedsandel på det kinesiske marked på 40 procent. Imponerende set i forhold til mærkets ellers så dominerende position på det tyske marked, hvor koncernen sidder på 18,1 procent. SARS-epidemien har endnu ikke givet sig udslag i vigende bilsalg eller problemer for de kinesiske bilfabrikanter. Kinas bilsalg var i 1995 beskedne 3, og siden er det gennem årene steget kraftigt således, at det i 2002 var oppe på 1.100.000 biler. CS Billedtext: Det kinesiske bilmarked er blevet af største vigtighed for tyske Volkswagen.