EMNER

Kinesiske strå til tækkearbejdet på Oxholm Mølle

Tækkemand Jens Greve bruger omkring 2600 neg til beklædningsarbejdet på Ølands smukke vartegn

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Jens Gre­ve i gang med de kinesiske neg, der snart dan­ner en flot yder­be­klæd­ning på Øl­ands var­tegn, den gam­le hol­land­ske vind­møl­le.

ØLAND:Møllen er fra Holland, stråene er fra Kina, og arbejdet udføres af en dansk tækkemand med hjælpere. Tækkemand Jens Greve, Mariager, er godt i gang med at forsyne Ølands smukke vartegn Oxholm Mølle fra 1857 med en ny beklædning. Gennem lang tid har vindmøllen på Urbakken været beklædt med høvlede brædder og pap for at modstå vinterens kulde og fugt. Men nu er tækkemanden og hans hjælpere i gang med at forsyne møllen med sin blivende yderbeklædning - strå. - Jeg anvender strå fra Kina til denne opgave, og der skal bruges omkring 2500-2600 neg til møllekrop og -hat. Hatten er allerede færdig, og vi kommer godt halvvejs op på kroppen, inden vi stopper midlertidigt midt i næste uge for at holde sommerferie, fortæller Jens Greve. Færdig 1. september Tækkefirmaet holder sommerferie indtil mandag 6. august, og tækkearbejdet ventes færdig inden 1. september. - Vi gik først i gang med hatten, så den kan løftes på plads i vores ferie. Når hatten er på plads, skal de 17 meter lange vinger i douglasfyr monteres. De er klar, efter at have liget og tørret i en lade på Øland. Jens Greve fortæller, at han køber strå fra både Kina og fra Østeuropa. - Stråene kommer i store skibscontainere til Århus Havn, hvorfra de køres til firmaets domicil i Mariager. Herfra tager jeg materiale med ud til arbejdspladsen efterhånden som arbejdet skrider frem. Genopføres efter brand Den 150 år gamle mølle nedbrændte i oktober 2004 og vil blive genopbygget, så den i så høj grad som muligt kommer til at se ud som før branden. Møllen var fredet, indtil den blev flammernes bytte. Efter at have hørt borgerne på Øland har Kulturarvstyrelsen besluttet at ophæve fredningen, fordi det meste af den oprindelige mølle er væk. Det var oprindelig Oxholm Gods, der ejede møllen. den blev for nogle år siden overdraget Brovst Kommune, nu Jammerbugt Kommune. Genopbygningen ventes at kunne holdes indenfor forsikringssummen på 2.535.000 kroner inklusive moms. Det er tømrermester Thorkild Jespersen, Skovsgård, der har genopførelsen af Oxholm Mølle i hovedentreprise.