Børnepasning

Kingo og demokratiets magt

"Man har jo lov at håbe" og "Håbet kan ingen tage fra mig.", begge påstande er svære at modstride!

Vi forældre på Kingo, både i børnehaven og Fritidsordningen, havde da håbet - vi var jo blevet spurgt, havde holdt møde med Thomas Mark (R), andre institutioner var blevet spurgt. Håbet på, at FO på Kingo måtte bestå, enten som FO eller SFO. Både bestyrelser og personalegrupper, i områdets institutioner, har brugt timer og møder på, at forholde sig til forslagene og formulere høringssvar. Når en bestyrelse bliver opfordret til, i forbindelse med evt. ændringer, at tilkendegive sin mening og holdninger, bliver det naturligvis taget seriøst. Afhængig af institutions størrelse, er der brugt virkelig mange ressourcer, ressourcer som jeg levende kan forestille mig kunne være kommet børnene bedre til gode. I den aktuelle sammenhæng har jeg en klar opfattelse af, at vi alle brugte vores tid forkert - nærmest spildte vores tid! Alle de involveredes høringssvar blev samlet til et høringsmateriale, som for en meget stor procentdels vedkommende indeholdt meget kritiske holdninger til forslaget. Institutionerne er ikke med på ideen, men skolens bestyrelse er som den eneste positiv. Alligevel vælger børne- og undervisningsudvalget at nedlægge Kingo FO og omstøbe den til Holmegårdsskolens SFO. Enhver med lidt sans for tal kan gennemskue målet, nemlig besparelser - altså økonomi. Men hvor blev holdninger, værdier, pædagogik m.m. lige af - de forsvandt. Hurra og tillykke med Hjørring Kommunes serviceniveau! Men, et klap på skulderen til Thomas Mark, han havde mod til at komme til møde på Kingo, udtalte også i avisen (15. juni), at intet var besluttet og at udvalget var åbnet overfor tilbagemeldingerne. Man kan jo kun tvivle, men sammen med Bent Mikkelsen (SF) gjorde Thomas Mark forsøget, det var i deres fantasi ikke enten eller, men måske mere sandsynligt med en anden løsning - SFO på Kingo. (Kingo har samtidig fået tildelt forlænget åbningstid, 6-18, men det har SFO-børn ikke brug for, eller hvad’ - men det er jo en helt anden historie). 4. sep. kunne jeg så læse i NORDJYSKE Stiftstidende, at forældrene skal høres, og at deres tanker samt holdninger kan komme til diskussion på et stort dialogmøde. Jeg beklager, men jeg har gjort mine erfaringer, og har jeg den sidste tid haft meget svært ved at finde betydningen af dialogen med børne- og undervisningsudvalgets og selvfølgelig også åbenheden overfor andre (end egne) tanker - så held og lykke med dialogen!