Voksenundervisning

Kingo og Kløvedal gæster kirkehøjskolen

VRÅ:Kirkehøjskolen begynder sæsonen i denne uge, og den har i dette efterår til huse i Vrå Sognegård. Første arrangement er i aften, hvor sognepræst og dr. teol Anders Kingo vil tale om den folkelige og opbyggelige Søren Kierkegaard. Han vil gøre gældende, at den såkaldt "svære" Kierkegaard kan læses og forstås, hvis man har gjort erfaringer med sig selv som menneske. 3.oktober kommer Elmo Due, som har været fængselspræst i mange år. Hans foredrag hedder "I helvede skammer man sig ikke". Han stiller spørgsmålet: - Hvilken betydning har skyld, skam og skæbne i vores forståelse af os selv og omverdenen, set i lyset fængselsverdenen. 24.oktober er tidligere højskoleforstander Jens Rosendal gæst. Han vil tale om "Synd og tilgivelse i salmedigtningen" og drøfte sprøgsmålet: Hvad er en god salme. Han vil vise, hvorledes salmernes sprog påvirkes af den tid, de bliver til i - før som nu. Endelig finder forfatteren Ebbe Kløvedal Reich vej til Vendsyssel 21. november. Dette arrangement er i dagens anledning flyttet til kunstsalen på Vrå Højskole. Kløvedal kalder sit foredrag: "Den Danmarkshistoriske Jesus", og i den forbindelse siger han: - Jesus er den enkeltperson, som er blevet afbilledet mest i Danmarkshistorien. Op gennem tiden er der blevet fremstillet mange forskellige billeder af ham, som den Gud, vi tror på - hvordan har det påvirket vores tro?