Kiosker og pizzariaer i top med skatteklager

Må også ofte se på kørsel og på forældres handler med boliger til børnene

AALBORG:Lønmodtagerfradrag er år efter år et område, der giver en del skatteklager. Sådan var det også sidste år, men i 2002 er klager fra blandt andre pizzariaer og fra kiosker også blevet et stort arbejdsområde. Mens lønmodtagerfradraget topper Skatteankenævnets top-ti liste over klagesager, så kommer overskud af virksomheder ind på tredjepladsen lige efter klager over forhold vedrørende udgifter og indtægter for fast ejendom. - Sagerne vedrørende overskud af virksomheder er et nyt stort område. Her er vi ofte inde og vurdere privatforbrug i forhold til de indtægter, der bliver opgivet, og klagesagerne kommer ofte efter, at indkomsten er fastsat skønsmæssigt, siger Aalborgs skattechef Lars Møller Madsen. Hovedparten af sagerne omkring overskud af virksomheder drejer sig om situationer, hvor virksomhedens regnskab er blevet kasseret. Et stort antal klager vedrører handel med fast ejendom og fastsættelse af leje. - Der har været en del sager vedrørende avanceopgørelse i tilfælde, hvor forældre har købt en bolig til deres studerende børn. Senere, når børnene er færdige med studierne, vil forældrene gerne have så stor en fortjeneste som muligt på salget af boligen. Men her er det ikke nok bare formelt at flytte folkeregisteradresse til lejligheden. Man skal også reelt bor på adressen, og det er ikke tilstrækkeligt at have sovet en enkelt nat i lejligheden, siger Lars Møller Madsen. Sædvanen tro har befordringsfradrag givet en række klager. Her har der været diskussion om skiftende arbejdssteder eller kørsel til bijob. Endelig vejer diverse goder for erhvervsdrivende også tungt i skatteankenævnets opgørelse. Her har skattevæsenet kigget på erhvervsdrivendes forbrug af egne varer, eller tilfælde hvor firmarejser af skattevæsenet er blevet betegnet som private udgifter. I 2002 fik skatteankeævnet i alt lidt over 200 klager. Det er lidt færre end tidligere. Faldet skyldes blandt andet, at der i første halvdel af 2002 ikke blev arbjedet så intenst som ellers. Det skyldtes en omlægning i skatteforvaltningen. Lars Møller Madsen venter, at med normal intensitet i ligningsarbejdet vil antallet af klager igen stige til et niveau på 250-300 klager om året.