Lokalpolitik

Kirke fik afslag på tilskud

Usikkerhed i byrådet om støttekriterier for Oplandspulje

Metodistkirken har taget de nye lokaler med den pyramideformede glaskuppel i brug. Billedet er fra indvielsen.
Foto: Eva Seider

Metodistkirken har taget de nye lokaler med den pyramideformede glaskuppel i brug. Billedet er fra indvielsen. Foto: Eva Seider

STRANDBY:Strandby Metodistkirke får ikke penge af Oplandspuljen til en allerede gennemført udvidelse med nyt samlingsrum og nye klublokaler. Kun ét byrådsmedlem, Knud Wilson (DF), Strandby, stemte for. Det var ham, der havde rejst sagen i byrådet. De to SF’ere undlod at stemme. Resten af byrådet stemte imod at yde tilskud. - Det er påfaldende, at Strandby bliver holdt uden for ved tildeling af midler fra Oplandspuljen, sagde Knud Wilson. Han fremførte, at de kirkelige organisationer, metodisterne og Indre Mission, på det sociale område og i det offentlige liv i Strandby spiller en langt større rolle end kirkesamfund oftest gør. - Der er i realiteten fri adgang til de nye lokaler, og derfor er det rimeligt, at Oplandspuljen yder et bidrag, mente Wilson. Borgmester Erik Sørensen (S) opridsede baggrunden for, at Oplandspuljen er blevet en del af det kommunale budget: at skabe identitet og levedygtighed i lokalsamfund. Jens Hedegaard Kristensen (UP) supplerede, at puljen fortrinsvis er tiltænkt landsbyer, som ikke har skoler eller kollektiv transport. Derfor kommer ansøgninger fra Ravnshøj, Gærum, Jerup og Strandby i anden række. Villy Møller (K) mente, at Metodistkirkens ansøgning ikke falder ind under Oplandspuljens formål, men opfordrede til kirken til at søge via Frederikshavn-ordningen (ungdomsarbejde). Jette Toft (SF): - Det er synd, at Metodistkiren har måttet vente på svar et helt år. John Christensen (V) påpegede, at der er uklarhed om formålet med puljen. - Men det skal være sådan, at de, der søger, kan få svar, inden der gået et år. Han kritiserede, at teknisk udvalg, som forvalter puljen, ikke har levet op til en byrådsbeslutning om at klargøre kriterierne. Udvalgsformand Jens Hedegaard henviste til, at distriktsudvalget i Ny Frederikshavn snart overtager området.