Lokalpolitik

Kirke og sognegård med i samme plan

Missionshus udvides

SKAGEN:Indretningen af Skagens gamle missionshus på Kirkevej til ny sognegård kræver både et tillæg til Kommuneplanen og en ny lokalplan, idet en del af området i Kommuneplanen er udlagt til boligområde. Både lokalplanforslaget og tillægget til Kommuenplanen er nu godkendt som forslag af udvalget for teknik og miljø, og de forelægges formentlig byrådet på dets møde 8. november, hvorefter de fremlægges offentligt i otte uger. Lokalplanområdet er både området, hvor Skagen Kirke ligger, og området, hvor missionshuset ligger. Derved indgår en del af Kirkevej også i lokalplanen, men der er ikke planer om umiddelbart at ændre noget ved vejen eller vejens status. Dog skal det vurderes, om der skal etableres en form for fodgængerovergang mellem kirken og sognegården. Sammenhængen mellem kirke og sognegård er nødvendig for at der kan blive parkeringspladser nok ved den kommende sognegård. Når kirken er med i samme lokalplan, kan man inddrage parkeringspladserne ved kirken som parkeringspladser for sognegården. Efter lokalplanforslaget skal den mest markante del af missionshuset, som iøvrigt er optaget i Kommuneatlasset som bevaringsværdig i høj grad, renoveres og føres tilbage til dens opridnelige udseende. Det er den største bygning, som er 10 år yngre end den lave gule længe mod syd. Denne længe er fra 1886. Det er tanken, at denne bygning skal rives ned, idet den er i dårlig stand. I stedet skal bygges en ny bygning, og den skal, ifølge lokalplanforslaget, bygningsmæssigt være underordnet den store missionshusbygning. Efter lokalplanforslaget må den nye bygning være i to etager, men ikke højere end 8,5 meter.