Kirke restaureres

Dronninglund Kirke skal have nyt tag.

DRONNINGLUND KIRKE er pakket ind for tiden. Foto: Jens Morten

DRONNINGLUND KIRKE er pakket ind for tiden. Foto: Jens Morten

Taget på Dronninglund Kirke skal udskiftes, og det arbejde foregår frem til september. Det kommer dog ikke til at gribe ind i kirkens arbejde. Det har været en længere godkendelsesproces, der ligger bag, at arbejdet kan komme i gang. Der er tale om en middelalderkirke, og derfor har Nationalmuseet og Den Kongelige Bygningsinspektør har været meget ind over sagen. Nu foreligger så tilladelser. Der er nedsat et byggeudvalg på fem medlemmer med Jørgen Nielsen som formand, der skal stå for byggeriet. Der skal ske en total renovering af taget på kirken. Hele kirken – også tårnet - skal kalkes. Dertil kommer, at kirkegårdsmuren skal sættes i stand, og den skal også kalkes. Der skal ny belægning omkring kirken. Det nye tag lægges oven på et undertag, der består af brædder, der er beklædt med tagpap. Der skal benyttes røde, håndbearbejdede teglsten. Arbejdet ventes klar i slutningen af september. Der tages hensyn til alle de aktiviteter, der normalt foregår i Dronninglund Kirke. Håndværkerne skal således holde pause, når der for eksempel er begravelse. Taget blev udskiftet i 1941-42, og der har i de seneste mange år været utætheder. Det nye tag koster omkring 2,5 mio. kr.. Når det andet lægges oven i, bliver der tale om omkostninger på 3,2 mio. kr. med moms. Arbejdet finansieres ved optagelse af lån fra stiftsmidlerne.