EMNER

Kirke som kursted

LÆSØ:Der har været mange ideer fremme om, hvad Vesterø Havnekirke kunne bruges til: Cafeteria i kirkeskibet. Udskænkning af alkohol i tårnet. Eller kirken som et spillested. Det har ikke just været løsninger, som menigheden kunne acceptere. Men da ideen om at bruge kirken som kursted for psoriasispatienter blev forelagt, slog et enigt menighedsråd til. Nu har menigheden - med kirkemyndighedernes velsignelse - skænket kirken til projektet, der skal åbne dørene op for, at patienter kan komme og tage kurbade i selve kirkeskibet og få lysbehandling i de lokaler, der formentligt skal bygges til kirken. Tilbygningen skal blandt andet også rumme kontor- og opholdslokaler, mens det er planen, at receptionen skal ligge i selve kirketårnet. Menighedsrådsformand Ilse Vilsen fortæller, at det har gjort ondt i det inderste af hjertet, at skulle træffe beslutningen. Men i et lille sogn med to kirker og 700 mennesker har det været nødvendigt at lade fornuften råde. For pengene til en tiltrængt renovering i millionklassen, har ikke været der. - Vi har valgt den bedste løsning. Alternativet var at fjerne kirken sten for sten, siger Ilse Vilsen, der forsvarer beslutningen med, at kirken trods alt vil blive brugt til et godt formål. Det er Poul Christensen fra Læsø Saltsyderi, der har fostret ideen. Saltsyderiet producerer en restlage med et saltindhold, der stort set er identisk med Det Døde Hav i Israel, hvortil tusinder af danske psoriasispatienter valfarter en gang om året. Et udvalg i Læsø Kommune arbejder nu på højtryk for at rejse pengene til projektet. - Vi regner med et anlægsbudget på mellem 18 og 25 millioner kroner, fortæller Poul Christensen.