Kirkebænke til Mårup Kirke

Miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) havde "gaver" med

LØNSTRUP:Mårup Kirke viste sig fra sin bedste side i går eftermiddag, da miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) i strålende solskin besøgte turistmagneten på klinten. Han var inviteret af Mårup Kirkes Venner og besøget blev en gevinst for foreningen. Miljøministeren lovede foreningens formand Tove Marquardsen, at kirkebænkene bliver stillet tilbage i kirken snarest muligt. Kirkebænkene og en del andre genstande fra kirken bliver opbevaret af Skov - og Naturstyrelsen, der hører under Miljøministeriet. - Jeg er meget glad for at se den store interesse, som bliver vist for kirken. Og jeg lover, at de ting, som Skov- og Naturstyrelsen opbevarer, bliver bragt tilbage til kirken. Der er jo ingen grund til at tingene skal ligge i containere, når man tænker på hvor mange, der besøger kirken hvert år, sagde Hans Chr. Schmidt til Tove Marguardsen, da hun viste ham rundt i kirken. Med i ministerens følge var embedsmænd, borgmester Bent Brown (S) og folketingsmedlem Gudrun Laub (V). Ministeren fortalte bagefter med et lunt grin, at han ikke havde fået lov til at glemme Mårup Kirke. Gudrun Laub havde ofte havde bedt ham gøre noget ved sagen. - Nogle siger, at der er langt til København heroppefra, men I har sendt nogle folk derover, der gør afstanden mindre, sagde ministeren med et grin. Et andet problem, som blev bragt på bane af Mårup Kirkes Venner, bliver også løst ved ministerens mellemkomst. Mårup Kirkes Venner må i dag ikke lægge sine foldere i kirken. Foreningen har i stedet stillet en blå kasse op uden for kirken med foreningens foldere om kirken. Skov- og Naturstyrelsens planche pryder i dag væggen i våbenhuset. Mårup Kirkes Venner har mildt sagt ikke altid været enige med Statsskovdistriktet om Mårup Kirke. - Det må vi finde en løsning på. Måske kunne Mårup Kirkes Venner og Skov- og Naturstyrelsen sætte sig sammen og lave en fælles brochure. Det vil vi godt skyde penge i, hvis man kan blive enige. Det ville være flot, hvis det blevet lavet i fællesskab, var ministerens forslag til Tove Marquardsen inde i kirken. Det var en tilfreds formand for Mårup Kirkes Venner, der fulgtes med ministeren og følge til møde på Villa Vest i Lønstrup for at sætte de sidste detaljer på plads. - Mårup Kirkes Venner er meget glade for, at vi nu får dele af inventaret tilbage. Så må vi til at søge Nationalmuseet om at få resten af tingene tilbage i kirken, siger Tove Marquardsen. Nationalmuseet har blandt andet fjernet prædikestolen og en del andre genstande af kulturhistoriske værdi fra kirken, for at sikre mindet om kirken, hvis den styrter i havet. Miljøministeren var naturligvis også helt ude ved klinten, som i årevis har gravet sig ind på kirken. Kystsikring med Skagen Innovationscenters trykudligningsrør i en treårig periode har åbenbart stabiliseret erosionen, så kirken ligger sikrere end tidligere. Ministeren ville dog ikke kommentere kystsikringen, der hører under Trafikministeriet. Han afventer ligesom alle andre spændt den evalueringsrapport om kystsikringen, der kommer til efteråret. Hans Chr. Schmidt understregede dog, at han ville bakke sin ministerkollegas afgørelse op, når den kommer. Borgmester Bent Brown (S) understregede, at Hjørring Kommune bakker op om bevarelsen af Mårup Kirke, men at kommunen ikke længere kan skyde penge i kystsikringen, da de samme penge skal række til mere og mere.