Kirkebog på pc

BIERSTED:Også Biersted Sogn har taget den nye kirkebog i brug. Den er elektronisk og bryder dermed den 350 år gamle tradition med at skrive oplysninger ind i læderindbunde protokoller med sirlig skrift, oplyser sognepræst Carsten Wind Hansen. Sognet er nemlig ligesom landets øvrige gået over til at benytte den elektroniske tidsalders virkemidler med computer og elektronisk registrering og arkivering, når kirkebogen skal føres. For borgerne betyder det, at de vil få en hurtigere og bedre betjening, og at der spares en del arbejde med indskrivning og udfyldning af formularer. Som det eneste land har Danmark en sognebaseret forvaltning af personregistreringen, der med Den Ny Kirkebog er blevet digitaliseret. Omlægningen til IT er den største ændring, siden kirkebøgerne blev indført, men der er tidligere sket ændringer i kirkebøgernes 350-årige historie. I 1812 blev en kopi af kirkebogen indført med regler om, hvor og hvordan den skal opbevares, og det var datidens back-up. Inden udgangen af 2003 er alle sogne gået over til den elektroniske ny kirkebog.