EMNER

Kirkebudget vokser med 300.000 kr.

BROVST:Menighedsrådene i Brovst Kommune får tilsammen 300.000 kroner mere at gøre godt med i budgettet for 2003, som Hanherred Provstiudvalg netop har godkendt. Det samlede budget for Brovsts otte menighedsråd vokser fra 7,8 til 8,1 millioner kroner. Med budgettet er der lagt op til, at kirkeskatten forbliver uændret på 1,22 procent. Til gengæld forventes udskrivningsgrundlaget at stige. På trods af de øgede indtægter har provstiudvalget måttet skære i alt cirka 750.000 kroner i menighedsrådenes budgetudkast for at undgå skattestigninger. Der er i budgettet helt eller delvist taget hensyn til udskiftningen af Tranum Kirkes tag og visse istandsættelser på Brovst og Øster Svenstrup Kirker. Provst Poul Farsinen mener ikke, det er realistisk at sænke kirkeskatten på grundlag af det stigende udskrivningsgrundlag. Læs mere om Provsti-udvalgets priorteringer på Fjerritslev-siden.