EMNER

Kirkecenter-grund får lov at ligge

Kommunen vil ikke sælge til hvad som helst

AALBORG ØST: Et flertal i det nye menighedsråd i Nørre Tranders sogn besluttede på rådets allerførste møde at droppe planerne om et kirkecenter på bakken oven for Trekanten. Aalborg Kommune har fået at vide, at de er velkomne til at bruge området til et andet formål. Men indtil videre får den atraktive grund lov til at ligge. - Det er et meget monumentalt sted i byen, og grunden ville have været velegnet til kirkecenter. Nu har vi valgt at lade den stå stand-by. Vi går i hvert fald ikke lige ud og sælger den, fastslår Peter Berg, sekretariatschef i teknisk forvaltning. Den lokalplan, der ligger for området, gør, at grunden ikke kan bruges til hvad som helst. Der kan for eksempel ikke bygges en dagligvarebutik - med mindre politikerne vælger at lave planen om. - Boligerne ligger også tæt nok i det område. Men der kan da dukke et andet projekt op med kultur- eller fritidsformål. Så kan det være, vi siger: "Haps, det var en god idé", siger Peter Berg og tilføjer: - Det skal i hvert fald være med omhu, man tager den grund i brug. Endelig kan det da også være, at der om fire, otte eller tolv år kommer et nyt menighedsråd, der gerne vil bygge kirkecenter igen. Det var et flertal på ti ud af det nyvalgte menighedsråds femten medlemmer, der på mødet i december besluttede, at de byggeplaner, som det tidligere menighedsråd havde arbejdet med, skulle skrottes. Fem udvalgte arkitekter var på det tidspunkt allerede klar med hvert sit forslag til et nyt kirkecenter. De har fået brev om, at der ikke bliver noget byggeri, og har fået udbetalt de i alt 93.000 kroner, som de skulle have for deres indsats. Ifølge menighedsrådsformand Knud Erik Buus har arkitekterne meddelt, at de muligvis vil rejse krav om yderligere erstatning. Indtil videre har menighedsrådet dog ikke fået en ekstra regning.