Kirkecenter-projekt starter forfra

Kirkecenter skal rettes til i forhold til ny placering på p-plads i Stagstrup

Menighedsrådene i Stagstrup og Harring starter nu nærmest forfra med projekteringen af det kirkecenter, som skal opføres ved Stagstrup Kirke. Efter indsigelser fra naboerne har de to menighedsråd opgivet den oprindelige placering af kirkecentret i vestenden af parkeringspladsen lige over for kirken til fordel for den løsning, som kommunens miljø- og teknikudvalg har peget på: I den østlige ende af parkeringspladsen. Men det betyder, at arkitekt Asger Thomsens oprindelige projekt for kirkecentret ikke kan bruges - fordi facaden kommer til at ligge forkert, og fordi der på den nye grund er lidt mindre plads. - Vi regner så med, at arkitekten er klar med et nyt forslag i løbet af måneden, fortæller Ulf Amby, menighedsrådsmedlem i Stagstrup og formand for byggeudvalget. Besparelser De ekstra omkostninger til projektering gør det samtidig nødvendigt finde nogle besparelser, således at byggeriet holder sig inden for de knap 4,9 mio. kr., som de to menighedsråd har budgetteret med. Når det projektet er klar, skal der søges om byggetilladelse - og muligvis også landzonetilladelse - på ny. Og endelig skal byggeriet ud i en ny licitation. Ulf Amby håber på byggestart omkring påske - det tidspunkt, hvor kirkecentret ifølge den oprindelige plan skulle have været færdigt. Med en byggeperioder på et halvt år kan kirkecentret så stå klar sidst på året. - Måske kan det være færdigt, når vi skal holde menighedsrådsvalg i november, siger Ulf Amby.

Forsiden