Kirkecentret fik sit navn

Omkring 350 var mødt, da provst Poul Farsinsen, Frøstrup, indviede bygningen Vestergade 16 i Fjerritslev, der fik navnet Kirkecentret. Opdateret kl. 9.25

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Biskop Lodberg Hvas, provst Farsinsen og sognepræsterne.

Biskop Søren Lodberg Hvas, provst Poul Farsinsen samt sognepræsterne Niels Jørgen Langdahl og Ejler Winkel havde forinden stået for dagens gudstjeneste i Fjerritslev Kirke, nærmeste nabo til Kirkecentret. - Det var en lykke, at det lod sig gøre. Kvalitetsrammer for indsatsen for tabt land, der skal vindes tilbage og de mange nye, skal tages, fortalte Poul Farsinsen, inde han erklærede bygningen overgivet til menighedens brug. Søren Grøn, der har været tovholder for byggeriet, styrede også indvielsesfesten. - Vi i menighedsrådene vil gerne signalere, at det er et fælles hus. Derfor skal navnevalget ske ved en demokratisk afstemning. Der var mulighed for at stemme på fire navne: Kirkecentret, Byens Hus Arken, Kirke- og Medborgerhus samt Kirke og Kulturcenter. Søren Grøn afslørede, at der bliver etableret en kirkehave mellem kirken og Kirkcentret. - Så bliver der mulighed for at holde friluftsgudstjenester, fortalte han. Minikonfirmanderne underholdt med tre sange om Noahs Ark støttet af Birte Langdahl ved klaveret.