Kirkedag om ånd og krop

NORDJYLLAND: Når ånd får krop hedder oversættelsen til hverdagsdansk af begrebet Kristen spiritualitet – og det er emnet for Nordjysk Kirkedag 2006, der finder sted i Aalborg lørdag den 11. marts. Kirkedagen er en fælles kirkelig inspirations- og debatdag, udsprunget af en stigende interesse for, hvordan den kristne tro kan, som det hedder i indbydelsen, finde udtryk i en levet praksis – sådan som det allerede sker i byretræter, natkirke, stillegudstjenester og pilgrimsvandringer. Altså om at give troen krop. Professor ved Roskilde Universitetscenter, Brian McGuire, fortæller om middelalderlig spiritualitet og om samspillet mellem individ, religion og samfund i middelalderen, og han trækker tråde til, hvordan dette samspil har betydning for nutidens menneskeliv. Også erfaringen får krop, nemlig i form af koncert og foredrag med Det danske Hildegard Ensemble, der består af fem kvindelige sangere med speciale i middelaldermystikeren Hildegard af Bringen og gregoriansk sang. Nordjysk Kirkedag er arrangeret af foreningen af samme navn, som har repræsentanter fra Det mellemkirkelige Stiftsudvalg for Aalborg Stift, folkekirkelige menighedsråd, studenterpræstearbejdet i Aalborg, baptistkirken, metodistkirken og den romersk-katolske kirke, og arrangementet finder i år sted i de katolske rammer – i Sct. Mariæ Skole og Sct. Mariæ Kirke i Aalborg. Deltagerne i kirkedagen skal melde sig til i forvejen – og sidste frist er på tirsdag. – trix.