Hjallerup

Kirkehus et skridt videre

Byggeplaner i Hjallerup på vej til at blive blåstemplet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Torben Sandel foran arealet nord for kirken, hvor en udvidelse ventes placeret. Foto: Peter Bandholm

HJALLERUP:Hjallerup Menighedsråd er nu så langt i planlægningen af et nyt kirkehus, at der nu søges de nødvendige tilladelser til at bygge et nyt hus.

Det område ved kirken, der er udset til byggeriet, er omfattet af Exner-fredning. Når der er behov for byggeri, skyldes det, at sognets medarbejderfaciliteter ved kirken i mange år har været utilstrækkelige og ikke levet op til Arbejdstilsynets krav.

Allerede i 2009 opstod planerne om byggeri, og der blev udarbejdet et forslag til løsning af pladsproblemerne. Men der opstod en ny situation, da præstegården i Hjallerup blev ledig, da præsten boede i Hellevad Præstegård.

Der var konfirmandstue samt kontor for sognepræst og præstesekretær i præstegården, og der er siden rejst en pavillon, der rummer nogle af disse aktiviteter.

Arkitekt Christen Justesen, Skagen, der har tegnet et meget velfungerende hus på 759 kvadratmeter, men det er senere barberet ned til 575 kvadratmeter, der kan realiseres inden for den økonomiske ramme, som Brønderslev Provsti har udstukket.

Ifølge Christen Justesen er kirkehuset et firlænget byggeri med hovedindgang og administration i front mod nord, undervisningslokaler mod vest samt kantine, personaleindgang, køkken med mere mod øst og i den bageste fløj graverfunktioner med værksted.

Der bliver møde- og undervisningslokale til 50 personer og køkken med samme kapacitet.

Christen Justesen har indtænkt det nye byggeri til kirken, der er opført i 1903. Det ny kirkehus skal være i samme mursten og med samme taghældning i røde tagsten.

Det er planen, at der skal plantes en del i tilknytning til nybyggeriet, men det skal være lav bevoksning, så nybyggeriet ikke dækkes bag bevoksning, men at kirkehuset kan ses fra vejen.

Det er planen, at der skal etableres en cykel- og gangsti fra det ny boligområde syd og vest for kirkehuset. Udvidelsen af Hjallerup by sker nu tæt på kirken.

Indkørslen for biler bliver uændret som i dag.

Når nybyggeriet står klart skal det nuværende kapel fjernes.

Det har været på tale at bygge en ny kirke, måske i Hjallerup By, da kirken undertiden må melde fuldt hus. Men de planer er ikke aktuelle på nuværende tidspunkt.

Biskop Henning Toft Bro har netop godkendt projektet, der er vurderet af en del konsulenter.

Dog bemærker biskoppen, at byggeriet skal afvente Fredningsnævnets afgørelse omkring byggeplanerne.

Nationalmuseet har opfordret til, at menighedsrådet skal inddrage Vendsyssel Historiske Museum, så der prøvegraves, inden selve kirkebyggeriet kommer i gang.

Tidligere har provstiudvalget i Brønderslev godkendt projektet, og provstiudvalget har anbefalet, at Hjallerup Kirke bevilges et lån af stiftsmidlerne til delvis dækning af udgiften i forbindelse med opførelse af kirkehuset.

Henning Toft Bro stiller også menighedsrådet i udsigt, at der kan bevilges et lån. Men han vil dog afvente den endelige godkendelse hos alle instanser. Der er endnu ikke sat endeligt beløb på byggeriet.

Brønderslev Kommune skal også godkende projektet, og her er sagen nu til behandling.

Kommentarer


Anmeld kommentaren

Giv redaktøren besked, hvis du synes indholdet virker forkert.

Anmeld kommentaren

Redaktøren er underrettet og vil kigge nærmere på indlægget.