Kirkeminister går ind i præstegårdssagen

Kirkeudvalget får indblik i Jerups virkelighed efter en række spørgsmål fra MF Bjarne Laustsen

Balladen om præstegården i Jerup ender nu på kirkeministerens bord.Foto: Bent Jakobsen

Balladen om præstegården i Jerup ender nu på kirkeministerens bord.Foto: Bent Jakobsen

JERUP:Nu ender præstegårdssagen fra Jerup på kirkeminister Birthe Rønn Hornbechs bord. Folketingsmedlem Bjarne Laustsen, Soc, har ridset problemstillingen op i en række skarpe spørgsmål til ministeren, der fremsættes på det kommende kirkeudvalgs-møde. Og der er skåret helt ind til benet. Ingen af spørgsmålene befatter sig med omsvøb og selv om der er tale om en spørgsmålsrække, så ligger der i dem en klar pegefinger i retning af, at Jerup er blevet snydt, og at der er mange lige fra det fælles menighedsråd over provst til biskop, der har haft en finger på vægten. Det er efterhånden en måned siden en støttegruppe i Jerup sammen med menighedsrådet i Jerup og Jerup Borgerforening kaldte til dialogmøde. Men selv om fælles menighedsrådet, provsten og biskoppen var inviteret, så endte det med at Jerup kunne holde dialog med sig selv. Og det bliver jo hurtigt en ensidig fornøjelse alt den stund murbrækkeren i konflikten kun findes hvis konfliktens parter sætter sig ved samme bord. Det har fået støttegruppen i Jerup til at intensivere kræfterne på at finde løsninger ad andre veje. Og når Muhammed ikke vil komme til Bjerget, så må de gode folk i Jerup via Kirkeministeren sikre, at der kommer svar på nogle af de spørgsmål, dialogmødet i Jerup kunne have givet svar på, hvis konfliktens parter alle havde taget mod invitationen. Nu bliver det så op til kirkeministeren at søge svar og at afæske svar på den konkrete sag i Stiftsøvrigheden i Aalborg. Bjarne Laustsen, har bedt ministeren om, at finde svar på, hvem der kan træffe beslutning om salg af præstegården i Jerup, når der for et fællesmenighedsråd kun findes en forretningsorden, men ingen samarbejdsaftale. Samtidigt vil han gerne have en vurdering af om provsten overhovedet har en myndighed i forbindelse med beslutning om salg af en præstegård. – Men samtidigt er sagens parter også nødt til at få afklaret om, provsten og provstiudvalget kan beslutte, at provenuet ved et salg skal finansiere købet at en ny præstebolig, samt om en sådan beslutning truffet af provst og provsti påklages og i givet fald til hvem, understreger Bjarne Laustsen. Et af de store ankepunkter har været fællesmenighedsrådets håndtering af sagen. Således har fællesmenighedsrådet ved formanden blandet sig egenhændigt i salget. – Og det vil jeg gerne have ministerens vurdering af lovligheden af. Det er vigtigt at få fastslået om det i overensstemmelse med Kirkeministeriets cirkulære nr. 12.011 om salg af fast ejendom under menighedsrådenes bestyrelse, at fællesmenighedsrådets formand egenhændigt fremviser præstebolig til evt. køber, og antager ejendomsmægler og bestiller tilstandsrapport over ejendommen uden at et menighedsråd har truffet beslutning om salg af præstebolig. – Min personlige vurdering er, at det er en sag alene for menighedsrådet i Jerup og ikke en sag for det fælles menighedsråd, så det glæder jeg mig til at få ministerens svar på, siger Bjarne Laustsen. I den forbindelse vil Bjarne Laustsen også gerne sikre, sig, at der er søgt godkendelse i ministeriet til salg af præsteboligen Jerup. Endelig inddrager Bjarne Laustsen sagen om fairness for en del af et menighedsråd. – Det er sådan menighedsrådet i Jerup har en mindre stemmevægt i det fælles menighedsråd – uden minoritetsbeskyttelse Det er i høj grad kernen i sagen, idet det er det forhold, der har befordret dels beslutningen om at placere en ny præst i Strandby i stedte for i Jerup og at sælge præstegården i stedet for at undersøge muligheden for at få en deltidsansat præst, som kunne bosætte sig i den og dermed styrke pastoratet som helhed. Der har ifølge NORDJYSKEs oplysninger været interessenter til et sådan job.

Breaking
Kæmpe politiaktion i Aalborg Øst
Luk