EMNER

Kirken er klar til søgang

Ejdrup Kirke har fået kirkeskib af tidligere kirkeværge

EJDRUP:En mørk og stormfuld nat i 1861 forliste det gode skiv Corinthian af Nibe på en tur til fra Sverige til Amerika med en last jern. Den tremastede bark forsvandt i bølgerne og tog besætningen på otte mand med sig i dybet. Det særlige ved Corinthian er, at hun er det største skib, der nogensinde har været hjemhørende i Nibe. Men samtidig var Corinthian, der var ejet af to lokale købmænd, Færch og Wibroe, så stort, at det aldrig lagde til i Nibe Havn. I går lagde Corithian til gengæld til kaj i Ejdrup. Og her bliver hun liggende, selvom havnefaciliterne unægtelig er endnu mindre velegnede til en tremastet bark end bølgeskvulpet i havnen i kommunens hovedstad. 143 år efter forliset er barken Corinthian nemlig genopstået som model. Det er den kendte skibsbygger Knud Rønfeldt fra Aalborg, der har bygget skibet på basis af et billede og et halvt hundrede års indgående kendskab til skibsbyggeri. Knud Rønfeldt har bygget flere modeller af skibe som kan ses på Aalborg Søfarts- og Marinemuseum. Barken Corinthian fik han som opgave af Ole Vejen, som er tidligere kirkeværge og menighedsrådmedlem i Ejdrup Sogn. Nu har Ole Vejen både forladt job og egn, men i alle de år, hvor han har haft sin gang i den lille kirke i et af Nibe Kommunes mindste sogne, har han vidst, at der manglede noget i landsbykirken. - Der hører sig da et skib til i en kirke. En af forklaringerne er, at de hænger der, så sognets borgere kan klare sig, hvis der skulle komme en ny syndflod, fortæller han. Samtidig - indrømmer han - har det pint ham lidt, at Ejdrup Kirke aldrig har haft råd til sit eget kirkeskib, mens den nærliggende Sebber Kirke havde to. Skibsbygger Knud Rønfeldt har bygget skibe i mere end 50 år, siden han som 15- årig besluttede at færdiggøre et skib, hans bedstefar var begyndt på. Siden er modellerne af de stolte gamle sejlskibe aldrig rigtig gået af blodet på ham. Han dukkede selv op i kirken inden den officielle indvielse ved gudstjenesten søndag formiddag. Knud Rønfeldt synes, at Corinthian er blevet vellykket. Barken er i detaljer bygget som en miniudgave af det oprindelige skib. Hun er bygget af eg, og bag roret står det sågar en lille rorsmand i sømandstøj. Ham vil de færreste lægge mærke til i fremtiden, når han sejler Corinthian sikkert gennem sognepræstens prædiken. For når der ikke lige er indvielse, skal Corinthian hænge sikkert fra en ophøjet plads oppe under kirkens loft.