Kirken skal være cool

Bunke af ideer til, hvordan folkekirken kan få fat i de unge.

Biskop Henning Toft Bro (tv) overrækker de mange ideer til Finn Andsbjerg Larsen, leder af Folkekirkens Konfirmandcenter. Foto: Henrik Strømgaard

Biskop Henning Toft Bro (tv) overrækker de mange ideer til Finn Andsbjerg Larsen, leder af Folkekirkens Konfirmandcenter. Foto: Henrik Strømgaard

I foråret 2011 blev der taget hul på høringer rundt om i Aalborg Stift om unges forhold til kirken. Tanken var, at det skulle resultere i ideer til, hvordan kirken kan få en større rolle i de unges liv. Og der kom over 200 ideer på bordet. - Dem vil vi gerne bringe videre til hele Danmark, sagde biskop Henning Toft Bro, da han gjorde netop det: Han overrakte ideerne til Finn Andsbjerg Larsen, leder af Folkekirkens Konfirmandcenter. Centret har blandt andet til formål at indsamle ideer til initiativer, der kan fange de unge. Finn Andsbjerg Larsen kvitterede for ideerne ved at varsle, at de bliver lagt på centrets hjemmeside og dermed tilgængelige for alle landets præster. For biskop Henning Toft Bro er det et "hjertebarn at møde de unge på nye måder". En af de mange ideer går på café-gudstjenester, og biskoppen er ikke bange for at tænke den tanke helt derud, hvor en kirke ryddes for bænke og i stedet indrettes med caféborde og stole.