Skolelukninger

Kirken til forsvar for skolen

Politikerne opfordres til at leve op til den flotte målsætning om bæredygtige landsbyer, som de selv har vedtaget

Astrid Klostergaard, sognepræst, har sammen med sit menighedsråd udfærdiget en støtteerklæring til den lukningstruede Onsild Skole. Arkivfoto: Hans Christian Jacobsen

Astrid Klostergaard, sognepræst, har sammen med sit menighedsråd udfærdiget en støtteerklæring til den lukningstruede Onsild Skole. Arkivfoto: Hans Christian Jacobsen

Folkekirkens repræsentanter i Sdr. og Nr. Onsild blander sig nu i koret af lokale røster, der med gode argumenter blæser til kamp for den lukningstruede Onsild Skole. I et høringssvar til Mariagerfjord Kommune skriver sognepræst Astrid Klostergaard og menighedsrådets kasserer Iben Bryde, at det virker besynderligt og usammenhængende, at kommunen har en målsætning om at udvikle bæredygtige landsbyer, når den samtidig vil lukke og slukke for en af de mest fundamentale funktioner i et lokalsamfund, nemlig skolen. - Og det til trods for, at Onsildområdet nu ligger nummer et som vækstområde for hele kommunen, hedder det i høringssvaret. Menighedsrådet gør opmærksom på, at der de senere år er opført 84 nye boliger på Friggsvej samt et helt nyt byggeri på Lokesvej, foruden adskillige småindustrier. - De skatteindtægter, som derved tilflyder den betrængte kommunekasse, er vel ikke helt uvæsentlige. Nedlægges skolen, vil det betyde væsentlige ændringer af såvel befolkningssammensætning som skattegrundlag, foruden de betydelige sociale problemer, det vil blive kommunens opgave at løse. Menighedsrådet opfordrer politikerne til at turde være visionære og leve op til den flotte målsætning, de selv har vedtaget. Det er i sidste ende et spørgsmål om vilje, ikke økonomi. - Vel får vi adskillige tal på bordet, men de er præget af den dagsorden, man i forvejen har opstillet, og derfor heller ikke fyldestgørende... og overskridelsen af udgifterne til nybyggeriet på Bymarkskolen og sikring af skolevejen ved Løgstørvej taler sit tydelige sprog. Menighedsrådet gør i øvrigt opmærksom på, at Onsild Skole ligger i et område, der ifølge lokalplanen kun må anvendes til offentlige formål såsom skole og idrætshal. - Politikerne skylder (...) at redegøre for den fremtidige anvendelse af såvel området som skolen. - Blot at have en spøgelsesbygning stående og forfalde er ikke befordrende for de nye tilflyttere, som kommunen så gerne vil tiltrække, påpeges det.