EMNER

Kirken vil ikke løbe risiko

Stemmerne stod lige 7-7, så indtil videre sker der ingen ændring.

Der var lagt op til, at Brønderslev Kirke skal have pengene spredt på to pengeinstitutter, da Brønderslev Menighedsråd drøftede pengeanbringelse. Det er nye regler om, at statsgarantien for beløb over 750.000 kr. bortfalder, der har fået Brønderslev Kirke til at overveje at placere pengene i flere pengeinstitutter. I dag har Brønderslev Kirke Spar Nord Bank som pengeinstitut. I perioder overstiger det indestående beløb 750.000 kr. Selv om pengene i dag er delt på en konto til Brønderslev Kirke og Brønderslev Kirkegård, er grænsen oversteget for begge konti. De ny regler er en følge af de bankkrak, der har været. Derfor har det været under overvejelse at placere en del af pengene i Sparekassen Vendsyssel. Ole Stevns sagde, at det er borgernes penge, og derfor pegede han på, at Brønderslev Kirke ikke skal tage nogen chancer. Anders Hummelmose sagde, at der er meget lille risiko for, at det skal gå galt for Spar Nord Bank. Anders Hummelmose understregede, at det er menighedsrådets medlemmer personligt, der hæfter, hvis Brønderslev Kirke mister penge som følge af bankkrak. I og med, at der var stemmelighed, fortsættes uændret, men spørgsmålet tages op senere.