EMNER

Kirkerne bliver bestormet i aften

Flere og flere vil i kirke juleaftensdag og mange steder er der ekstra gudstjenester

HJØRRING:Juletraditionen tro vil mange vendelboer i eftermiddag sætte kursen mod deres lokale kirke for at deltage i en julegudstjeneste. Og meget tyder på, at flere end nogensinde før vil nyde julesamler og gudstjeneste inden det går hjem til julemaden og gaverne. En rundspørge foretaget af NORDJYSKE blandt en rækker kirker i Hjørring Kommuneviser, at kirkerne oplever en stadig stigende interesse for at deltage i julegudstjenester. Således har man flere steder lavet ekstra gudstjenester for at imødekomme det stigende behov. - Vi lagde en ekstra gudstjeneste ind for en 3-4 år siden og det var i erkendelse af, at der kom for mange mennesker forgæves. Folk gik simpelthen igen, da de så, hvor mange der var i kirken, fortæller sognepræst Kirsten Munkholt fra Tårs Sogn. Hun skal i dag rundt til to gudstjenester, mens hendes kollega tager sig af en tredie gudstjeneste i de to kirker i Tårs sogn. Kirsten Munkholt tror, at stigningen skyldes, at mange mennesker leder efter en anden dimension af julen end bare gaver og flæskesteg. - Folk vil nok gerne finde en mening med julen udover de normale ting. Ubevidst, så søger man måske en eller anden mening med tingene og for mange er det jo den bedste optakt til juleaften, siger Kirsten Munkholt, der venter 4-500 mennesker i løbet af juleaftensdag.