Kirkerne får et nyt visitkort

BRØNDERSLEV:Brønderslev Sogn får et nyt visitkort, nemlig en profilfolder. Den vil blive præsenteret for menigheden ved en reception søndag. - I forbindelse med receptionen vil de tre folkeskoler i sognet få udleveret et klassesæt til inspiration i undervisningen, fortæller sognepræst Jens Fjendbo Jensen, der er primus motor for folderen. Lærer Else Sølvsten, tidligere Skolegades Skole, har været med i gruppen, der har udarbejdet profilfolderen, og det er Else Sølvstens forslag, at hver skole foræres et klassesæt. Der vil også ved samme lejlighed blive skænket et klassesæt til de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer i sognet til inspiration i deres arbejde. - For ca. 20 år siden, efter at Menighedshuset var taget i brug, blev der udarbejdet en folder som i billeder (uden mennesker) og kort aktuel tekst omtalte sognets to kirker, og de nye lokaler i Menighedshuset, fortæller Jens FjendboJensen. - Oplaget er nu brugt, og Brønderslev Menighedsråd vedtog for et par år siden at lade udarbejde en ny profilfolder efter et anderledes koncept, idet billederne skulle vise kirkebygningerne og Menighedshusets lokaler i levende brug. det vil sige med mennesker på - med glimt fra gudstjenester, koncerter, konfirmation og konfirmandundervisning, bryllup m.v.Jens Fjendbo Jensen fortæller, at opgaven blev overdraget til kirkebladsudvalget. Udvalget nedsatte en arbejdsgruppe til at udarbejde folderen bestående af lærer Else Sølvsten, Brønderslev (tekst), fotograf Hans Nielsen, Kraghede (fotos), og Anette Bjerg, Bjergs Tegnestue, Tylstrup (layout) og Jens Fjendbo Jensen som tovholder og teologisk konsulent. - Det spændende var således, at opgaven blev "et tværfagligt projekt", som alle i arbejdsgruppen, ud fra hver sine forudsætninger, talte med om. - Billeder er et væsentligt indhold i den ny folder.De fortæller meget, bemærker Jens FjendboJensen.