EMNER

Kirkerne trænger til en kærlig hånd efter kirkesyn

DRONNINGLUND:Efter et syn af Dronninglund og Dorf kirker har menighedsrådet fundet flere reparations- og forbedringsarbejder til de kommende år. Der var enighed om, at der i Dronninglund bør iværk-sættes kalkning af våbenhus og tårnrum og reparation af vægge. Rislamper i våbenhuset ønskes udskiftet med nye lamper, og udvendige døre og dørene ind til kirken trænger til reparation, og stålvasken i våbenhus har tærede rør. I kapellet er murene afskallede, og det gamle tæppe foran alteret er nu blevet indrammet og klar til ophængning. Men også kalkmalerierne trænger til renovering. På kirkegården er der ønske om udskiftning af maskiner, og der er efterhånden stort behov for velfærdsbygning/maskin-hus. Og i hjørnet af kappel skal der udbedres fugtskader. Maling af vinduer og døre i Dronninglundlund er påtrængende. Isolering i Dorf Kirke er påtalt af provstesynet og det vil beløbe sig til 10.000 kr. Der er enighed om at indhente tilbud fra flere håndværkere.