Kirkesangere og organister gav koncert

Lene Fre­de­rik­sen er fast di­ri­gent ved kir­ke­mu­si­ker­nes kon­cer­ter. Den før­ste blev holdt i Kol­le­rup Kir­ke i 2004, og sid­ste år var kon­cer­ten hen­lagt til Tran­um Kir­ke, mens Tøm­mer­by Kir­ke i år var ram­men for støt­te­kon­cer­ten. FOTO: ERIK SAHL

Lene Fre­de­rik­sen er fast di­ri­gent ved kir­ke­mu­si­ker­nes kon­cer­ter. Den før­ste blev holdt i Kol­le­rup Kir­ke i 2004, og sid­ste år var kon­cer­ten hen­lagt til Tran­um Kir­ke, mens Tøm­mer­by Kir­ke i år var ram­men for støt­te­kon­cer­ten. FOTO: ERIK SAHL

TØMMERBY:65 overværede koncerten i Tømmerby Kirke, hvor organister og kirkesangere fra det meste af Han Herreds Provsti medvirkede. Programmet bød på et bredt og afvekslende program spændende fra sange for kor og menighed, trompet- og orgelmusik over orgelsolo samt gospel til kollekt og velsignelse ved provst Poul Farsinsen. Lene Fredriksen er musikernes faste dirigent. Hun er til daglig organist ved Løkken Kirke og musikpædagog ved Løkken Musikskole. I pausen serverede menighedsrådsmedlemmerne kaffe, som blev nydt udenfor i det gode vejr. Det er den tredje koncert med provstiets kirkesangere og organister som aktører. Den første koncert blev holdt i Kollerup Kirke i 2004. I 2005 var Tranum Kirke ramme om koncerten. Poul Farsinsen fortalte om arbejdet med de hviderussiske børn, som holder ferie på Bulbjerghjemmet i august. Dette arbejde er organiseret gennem Tjernobylforeningen, en kirkelig humanitær hjælpeorganisation, som blev stiftet i efteråret 1995. Foreningens formål er at etablere sommerlejre for atomskadede børn og fattige børn fra Hviderusland til styrkelse af deres immunforsvar ved at give dem god mad og gode oplevelser og dermed formindske varige lidelser. - Overskuddet fra entreen ved koncerten tilfalder i år disse børn, fortæller Poul Farsinsen.